Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v decembri 2018

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v decembri 2018

Posledná aktualizácia: 17.01.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 17.01.2019

Priemerná ročná miera inflácie (vyjadrená zmenou priemerného harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchá­dzajúcich 12 mesiacov) dosiahla v decembri 2018 hodnotu 2,5 %.

V decembri 2018 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla hodnotu 1,9 %.

Medzimesačný harmonizovaný index spotrebiteľských cien 99,9 % bol ovplyvne­ný  najmä  znížením a zvýšením cien v nasledovných odboroch klasifikácie COICOP: doprava (záporný príspevok -0,34 percentuálneho bodu), potraviny a nealkoholické nápoje (záporný príspevok -0,01 p. b.), alkoholické nápoje a tabak (záporný príspevok -0,01 p. b.), odevy a obuv (záporný príspevok -0,01 p. b.), rekreácia a kultúra (záporný príspevok -0,01 p. b.), nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácností (kladný príspevok 0,01 p. b.), reštaurácie a hotely (kladný príspevok 0,02 p. b.), bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá  (kladný príspevok 0,21 p. b.).


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v decembri 2018 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail