Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj zahraničného obchodu v júni a za šesť mesiacov roku 2019

Vývoj zahraničného obchodu v júni a za šesť mesiacov roku 2019

Posledná aktualizácia: 08.08.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Zahraničný obchod
Dátum publikovania: 08.08.2019

 

 


V júni 2019 dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 6 487,7 mil. eur, pri medziročnom poklese o 7,3 %. Celkový dovoz tovaru sa znížil o 4 % na 6 284,1 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 203,6 mil. eur (o 246,8  mil. eur nižšie ako v rovnakom období minulého roku).

Za január až jún 2019 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 3,3 % na 40 725,7 mil. eur a celkový dovoz o 4,9 % na 39 414,7 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 1 311 mil. eur (o 520,6 mil. eur nižšie ako v rovnakom období minulého roku).

Vývoz do členských štátov EÚ v januári až júni 2019 oproti rovnakému obdobiu minulého roku vzrástol o 1,1 % a z celkového vývozu tvoril podiel 84,1 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 68,7 % a medziročne vzrástol o 6,6 %.

Vývoz do nečlenských krajín EÚ v januári až júni 2019 oproti rovnakému obdobiu minulého roku vzrástol o 17,2 % a z celkového vývozu tvoril podiel 15,9 %. Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 31,3 %  a medziročne vzrástol o 1,3 %.

Najviac obchodovaná trieda SITC v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 62,8 % na celkovom vývoze a 50,5 % na celkovom dovoze.

Po sezónnom očistení údajov dosiahol v júni 2019 celkový vývoz tovaru hodnotu 6 733,9 mil. eur, pri medziročnom poklese o 1,9 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 1,9 % na 6 667,5 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 66,4 mil. eur (o 254,4 mil. eur nižšie ako v júni 2018).


Poznámka: údaje sú predbežné, v bežných cenách v hodnote typu FOB. Podrobné údaje budú publikované podľa kalendára prvého zverejnenia 6. septembra 2019. Informáciu vypracoval Štatistický úrad SR na základe údajov Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru.
Sezónna analýza je realizovaná programovým vybavením DEMETRA.

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj zahraničného obchodu v júni a za šesť mesiacov roku 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail