Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Tvorba hrubého kapitálu v 3. štvrťroku 2018

Tvorba hrubého kapitálu v 3. štvrťroku 2018

Last update: 14.01.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Topic: Makroekonomické štatistiky
Domain: Národné účty
Publish Date: 07.12.2018

V 3. štvrťroku dosiahla celková tvorba hrubého kapitálu objem 6 547,6 mil. eur, v tom tvorba hrubého fixného kapitálu 5 036,1 mil. eur a zmena stavu zásob 1 511,4 mil. eur. Medziročne sa rast tvorby hrubého kapitálu zmiernil, v 3. štvrťroku 2018 vzrástol o 6,3 %. Tvorba hrubého fixného kapitálu po štyroch štvrťrokoch zaznamenala pokles o 5,7 %.

Tvorbu hrubého fixného kapitálu ovplyvnil najmä nižší objem nakúpených nových fixných aktív o 5,1 % v hodnote 5 247,4 mil. eur. Objem úbytku použitého dlhodobého majetku poklesol o 5,5 % na 528,3 mil. eur.

Na medziročnom poklese investičnej aktivity sa podieľali najmä nižšie investície vo finančných korporáciách, ich objem klesol o 34,3 %. Menej prostriedkov sa investovalo aj v nefinančných korporáciách o 10 %, v neziskových inštitúciách slúžiacich domácnostiam o 2,8 % a v domácnostiach o 1,7 %. Vyššie investície boli vo verejnej správe o 11,8 %. Z hľadiska jednotlivých sektorov najväčší podiel investícií (61,7 %) smeroval do nefinančných korporácií.

Medziročný pokles investičného dopytu ovplyvnili nižšie investície do všetkých druhov aktív. Najviac klesli kapitálové výdavky do stavebných investícií o 8,9 %, v tom do budov na bývanie o 7,9 % a ostatných stavieb o 9,3 %. Menej finančných prostriedkov sa vynaložilo aj do strojov a zariadení, zbraňových systémov o 3,3 %, v tom do dopravných prostriedkov o 6,9 %, do ostatných strojov a zariadení o 1,8 %. Nižší bol objem investícií na obstaranie produktov duševného vlastníctva o 3,4 %  a na kultivované biologické zdroje o 1,3 %.

Stav zásob v ekonomike sa k 30. septembru 2018 oproti stavu na začiatku roka 2018 výrazne zvýšil o 1 776,2 mil. eur. Zvýšenie zásob ovplyvnil najmä nárast zásob materiálu o 718,2 mil. eur, výrobkov a zvierat o 431,7 mil. eur, tovaru o 396,4 mil. eur a nedokončenej výroby o 229,8 mil. eur.

V 1. až 3. štvrťroku 2018 dosiahla celková tvorba hrubého kapitálu 15 913,2 mil. eur, v tom objem hrubého fixného kapitálu 14 137,1 mil. eur a zmena stavu zásob 1 776,2 mil. eur. Oproti 1. až 3. štvrťroku 2017 vzrástla tvorba hrubého kapitálu o 7,3 %, z toho tvorba hrubého fixného kapitálu o 6 %.


Poznámka: podľa metodiky ESA 2010; pokiaľ nie je uvedené inak, absolútne hodnoty a štruktúra sú v bežných cenách, údaje o medziročnom vývoji sú zo stálych cien vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2010.

  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tvorba hrubého kapitálu v 3. štvrťroku 2018 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Home /Products /Information reports Catalogue /Detail