Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v novembri 2018

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v novembri 2018

Posledná aktualizácia: 07.01.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Obchod a stravovacie služby
Dátum publikovania: 07.01.2019

Vývoj v novembri 2018 v porovnaní s októbrom 2018  1)

Tržby za vlastné výkony a tovar (ďalej len tržby) sa medzimesačne zvýšili v ubytovaní o 2,4 %, predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 2 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,3 %, maloobchode o 0,6 % a vo veľkoobchode o 0,2 %.

Vývoj v novembri 2018 v porovnaní s novembrom 2017

Tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov v novembri 2018 medziročne vzrástli o 4,9 % vplyvom vyšších tržieb v predaji motorových vozidiel o 6,3 % a v predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel o 8,8 %. V oprave a údržbe motorových vozidiel tržby medziročne klesli o 0,2 %.

Tržby vo veľkoobchode v porovnaní s novembrom 2017 vzrástli v úhrne o 11,5 %. Vývoj ovplyvnili vyššie tržby vo všetkých jeho činnostiach, predovšetkým v ostatnom špecializovanom veľkoobchode o 11,4 %, veľkoobchode s potravinami, nápojmi a tabakom o 14,1 % a v nešpecializovanom veľkoobchode o 13,8 %.

V maloobchode tržby medziročne vzrástli o 5,4 %. Najvýznamnejší rast zaznamenal maloobchod ostatného tovaru v špecializovaných predajniach o 14,4 %, maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov o 20,8 % a  maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach o 12,1 %. Nižšie tržby boli hlavne v maloobchode v nešpecializovaných predajniach o 2,5 %.

Tržby v ubytovaní oproti novembru 2017 vzrástli o 3,5 %.

Tržby v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev boli vyššie o 4,3 %.

Vývoj za jedenásť mesiacov roku 2018 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017

Tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov za jedenásť mesiacov roku 2018 vzrástli o 5,8 %. Vývoj ovplyvnil rast tržieb v predaji motorových vozidiel o 6,6 %, predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel o 13,7 % a v oprave a údržbe motorových vozidiel o 1,2 %.

Tržby vo veľkoobchode boli vyššie o 8,3 % vplyvom rastu vo všetkých jeho činnostiach. Najvýznamnejšie vzrástli v ostatnom špecializovanom veľkoobchode o 13,7 %, veľkoobchode s potravinami, nápojmi a tabakom o 9,9 % a v nešpecializovanom veľkoobchode o 6,9 %. 

V maloobchode sa tržby medziročne zvýšili o 4 %. Rast súvisel s vyššími tržbami najmä v maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach o 14,1 %, maloobchode mimo predajní, stánkov a trhov o 15,4 % a v maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach o 10,3 %. Pokles tržieb bol v maloobchode v nešpecializovaných predajniach o 3,9 % a v maloobchode so zariadeniami pre IKT o 15,6 %.

Tržby v ubytovaní sa zvýšili o 10,7 %.

Tržby v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev vzrástli o 6,6 %.

 


Poznámka: predbežné výsledky; podľa mesačného zisťovania; indexy sú počítané zo stálych cien k základu priemer roku 2015 = 100 (okrem veľkoobchodu, kde indexy sú počítané z bežných cien)
1) zo sezónne očistených údajov

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v novembri 2018 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail