Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v októbri 2021
Print Mail TW FB WA

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v októbri 2021

Posledná aktualizácia: 16.11.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 16.11.2021

Priemerná ročná miera inflácie HICP - harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (vyjadrená zmenou priemeru harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov) predstavovala v októbri 2021 hodnotu 2,3 %, čo je o 0,3 percentuálneho bodu viac ako bola jej hodnota v septembri 2021.

V októbri 2021 sa medziročná inflácia, porovnávajúca cenovú úroveň harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien v októbri 2021 oproti októbru 2020, zvýšila na hodnotu 4,4 %. V septembri 2021 bola jej hodnota 4,0 %.

Medzimesačná hodnota harmonizovanej (HICP) inflácie v októbri 2021 bola 0,5 %, čo je o 0,4 percentuálneho bodu viac ako bola hodnota medzimesačnej HICP inflácie v októbri 2020. Na celkové zvýšenie medzimesačnej inflácie v októbri 2021 pôsobilo zvýšenie cien najmä v  nasledovných odboroch klasifikácie COICOP: doprava, a to najmä pohonné hmoty (medzimesačné zvýšenie cien pohonných hmôt predstavovalo kladný príspevok 0,15 percentuálneho bodu z celkovej medzimesačnej inflácie 0,5 %), bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá (kladný príspevok 0,07 p. b.), rekreácia a kultúra (kladný príspevok 0,07 p. b.), odevy a obuv (kladný príspevok 0,06 p. b.), nábytok, bytové vybavenie a bežná údržba domácností (kladný príspevok 0,05 p. b.), reštaurácie a hotely (kladný príspevok 0,05 p. b.), rozličné tovary a služby (kladný príspevok 0,05 p. b.). V odbore potraviny a nealkoholické nápoje sa medzimesačne zvýšili ceny potravín (kladný príspevok 0,05 p. b.) a súčasne sa znížili ceny nealkoholických nápojov (záporný príspevok -0,04 p. b.), čo spolu predstavovalo príspevok 0,01 percentuálneho bodu z medzimesačnej inflácie. 

Štatistický úrad zverejňuje údaje  o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (Harmonized Indices of Consumer Prices/HICP) mesačne, zvyčajne v deň ich zverejnenia Eurostatom; niekoľko dní po národnej inflácii (CPI). Ide o infláciu podľa jednotnej metodiky EÚ, aby bola zabezpečená vzájomná porovnateľnosť indexov spotrebiteľských cien medzi krajinami. Spotrebné koše sa čiastočne líšia, HICP na rozdiel od CPI neobsahuje zložky „Imputované nájomné“ a vybraté položky týkajúce sa veľkých opráv a údržby domácnosti, z čoho vyplývajú niektoré odlišnosti vo váhach zložiek.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v októbri 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail