Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Výstavba bytov vo 4. štvrťroku 2018

Výstavba bytov vo 4. štvrťroku 2018

Last update: 07.03.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Topic: Odvetvové štatistiky
Domain: Stavebníctvo
Publish Date: 07.03.2019

 

 

Vo 4. štvrťroku 2018 sa začalo stavať 6 815 bytov. V porovnaní so 4. štvrťrokom 2017 sa ich počet zvýšil o 29,1 % vplyvom rastu v súkromnom, aj verejnom sektore. Rástla aj výstavba v rodinných domoch, medziročne sa zvýšila o 7,3 % na 3 918. Z celkového počtu začatých bytov predstavovala podiel 57,5 %.

Celkový počet dokončených bytov sa zvýšil o 13,3 % na 6 413 v dôsledku rastu vo verejnom sektore o 51,2 % a v súkromnom sektore o 12,7 %. Najviac bytov bolo dokončených v Bratislavskom (35,9 %) a Trnavskom kraji (14,3 %), najmenej v Banskobystrickom kraji (3,8 %). Počet dokončených bytov sa medziročne zvýšil vo väčšine krajov, klesol v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji.

K 31. decembru 2018 bolo rozostavaných 77 773 bytov, v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2017 ich počet vzrástol o 3,7 %.

V priebehu roka 2018 sa začala výstavba 22 055 bytov a dokončených bolo 19 071 bytov. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017 sa zvýšil počet začatých bytov o 10,7 % a počet dokončených bytov o 12,5 %.


Zdroj: ŠÚ SR, DATAcube. [st0003qs]

  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Výstavba bytov vo 4. štvrťroku 2018 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Home /Products /Information reports Catalogue /Detail