Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v júni 2019

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v júni 2019

Posledná aktualizácia: 02.08.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Obchod a stravovacie služby
Dátum publikovania: 02.08.2019

Vývoj v júni 2019 v porovnaní s májom 2019 1)

Tržby za vlastné výkony a tovar (ďalej len tržby) medzimesačne vzrástli v ubytovaní o 5 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,5 % a v maloobchode o 1,6 %. Klesli v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 3 % a vo veľkoobchode o 1,7 %.

Vývoj v júni 2019 v porovnaní s júnom 2018

Tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov sa v júni medziročne znížili po prvý krát od začiatku roka. Klesli o 0,9 % vplyvom poklesu v oprave a údržbe motorových vozidiel o 2 %, tržby z predaja motorových vozidiel ostali medziročne na rovnakej úrovni. Zvýšili sa len tržby v predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel 1,3 %.

Tržby vo veľkoobchode sa po dlhodobom raste znížili druhý mesiac po sebe. V júni 2019 medziročne klesli v úhrne o 5 %. Pokles zaznamenala väčšina činností, z toho najvýraznejší veľkoobchod so zariadeniami pre IKT o 28,6 %, ostatný špecializovaný veľkoobchod o 5,9 % a nešpecializovaný veľkoobchod o 8,7 %. Rast bol len vo veľkoobchode s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami, veľkoobchode s tovarom pre domácnosť a v sprostredkovaní veľkoobchodu.

V maloobchode sa tržby medziročne znížili o 0,4 %. Vývoj ovplyvnil nižšie tržby v maloobchode v nešpecializovaných predajniach o 3,3 % a v maloobchode so zariadeniami pre IKT v špecializovaných predajniach o 9,3 %. Medziročne vyššie tržby boli hlavne v maloobchode s tovarom pre kultúru a rekreáciu a v maloobchode s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach.

Tržby v ubytovaní sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšili o 8,8 %.

Tržby v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev boli vyššie o 22 %.

Vývoj za prvý polrok 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018

Tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov sa zvýšili o 6 % vplyvom rastu tržieb v predaji motorových vozidiel o 7,1 %, predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel o 10 % a v oprave a údržbe motorových vozidiel o 2,3 %.

Celkové tržby vo veľkoobchode vzrástli o 1,9 % v dôsledku vyšších tržieb vo väčšine činnostiach, najmä vo veľkoobchode s tovarom pre domácnosť o 6,9 %, veľkoobchode s potravinami, nápojmi a tabakom o 3,9 % a vo veľkoobchode so strojmi, zariadeniami a príslušenstvom o 9,2 %. Pokles tržieb bol v sprostredkovaní veľkoobchodu, ostatnom špecializovanom veľkoobchode a vo veľkoobchode so zariadeniami pre IKT.

V maloobchode sa tržby zvýšili o 0,1 %. Najvýznamnejší rast bol v maloobchode mimo predajní, stánkov a trhov o 6 %, maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach o 6,2 % a v maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach o 15,7 %. Tržby klesli najvýraznejšie v maloobchode v nešpecializovaných predajniach a v maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach.

Tržby v ubytovaní sa zvýšili o 8,4 %.

Tržby v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev vzrástli o 13,2 %.


Poznámka: podľa mesačného zisťovania; indexy sú počítané zo stálych cien k základu priemer roku 2015 = 100 (okrem veľkoobchodu, kde indexy sú počítané z bežných cien)
1) zo sezónne očistených údajov

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v júni 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail