Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v auguste 2021
Print Mail TW FB WA

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v auguste 2021

Posledná aktualizácia: 30.08.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
Dátum publikovania: 30.08.2021


V auguste sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve zostal na úrovni predchádzajúceho mesiaca (-21), keď nepriaznivý vývoj hodnotení očakávanej zamestnanosti bol eliminovaný priaznivým vývojom celkovej úrovne objednávok. Aktuálny výsledok prevyšuje dlhodobý priemer o 3 body.

Indikátor trendu stavebnej aktivity za posledné tri mesiace sa v porovnaní so stavom pred mesiacom zlepšil o 4 body na hodnotu 2, najmä vplyvom podnikov uskutočňujúcich inžinierske stavby a špecializované stavebné práce. Zvýšenie stavebnej aktivity zaznamenalo 30 % respondentov, jej zníženie uviedlo 14 % a 56 % podnikov ju posudzovalo ako nezmenenú. Hodnotenie súčasnej celkovej úrovne objednávok sa oproti júlu zlepšilo o 3 body na -37. Za viac ako dostatočnú ju označili 2 % respondentov, za dostatočnú 66 % a pre 32 % odpovedajúcich bola súčasná úroveň objednávok nedostatočná. Medzi najvýraznejšie faktory obmedzujúce v súčasnosti rast stavebnej produkcie zaradilo 31 % respondentov nedostatok zamestnancov, 29 % finančné obmedzenia, 29 % nedostatočný dopyt, 16 % nedostatok materiálu alebo mechanizmov a 14 % poveternostné podmienky. Respondenti ďalej uvádzajú dopady súvisiace s pandémiou koronavírusu, rast cien stavebného materiálu, tlak na nízke ceny zákaziek a nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Bariéry rastu v súčasnosti nepociťuje 22 % podnikov. Očakávania respondentov pri odhadoch vývoja zamestnanosti sa medzimesačne zhoršili, konjunkturálne saldo očakávaného počtu zamestnancov sa znížilo o 3 body na hodnotu -5, predovšetkým vplyvom podnikov uskutočňujúcich inžinierske stavby. V nasledujúcich troch mesiacoch znižovanie stavu zamestnanosti predpokladá 11 % oslovených, o stabilizovanom vývoji uvažuje 76 % a so zvyšovaním ráta 13 % podnikov. Konjunkturálne saldo očakávaných cien stavebnej produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch sa v porovnaní s júlom znížilo o 1 bod na hodnotu 21. Zníženie cenovej hladiny svojej produkcie očakáva 11 % odpovedajúcich, so zmenami cien neuvažuje 55 % a ich zvýšenie predpokladá 34 % respondentov.


Poznámka: V auguste 2021 sa prieskumu zúčastnilo 399 respondentov, ktorí reprezentujú celé odvetvie stavebníctva. Hodnoty indikátora dôvery v stavebníctve a sáld sa pohybujú v rozmedzí od -100 (odpovede všetkých respondentov sú pesimistické) do 100 (odpovede všetkých respondentov sú optimistické). Indikátor dôvery a saldá na republikovej úrovni sú sezónne upravené.

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v auguste 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail