Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Priemyselná produkcia v júli 2019

Priemyselná produkcia v júli 2019

Posledná aktualizácia: 10.09.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Priemysel
Dátum publikovania: 10.09.2019

Priemyselná produkcia (PP) v júli medziročne vzrástla o 2,8 %. Vývoj podľa sekcií SK NACE Rev. 2 ovplyvnil rast v ťažbe a dobývaní o 14 %, priemyselnej výrobe o 2,7 % a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 1,4 %.

Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste produkcie,  najvýznamnejšie  zvýšenie zaznamenali výroba elektrických  zariadení o 36,8 %, výroba strojov a zariadení inde nezaradených o 19,3 %, výroba výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 10,7 %, ostatná výroba, oprava a inštalácia strojov a zariadení o 26,9 % a výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 11,4 %. Celkovú produkciu ovplyvnil pokles hlavne vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 14,7 %, výrobe dopravných prostriedkov o 5,8 %, výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 35,4 %, výrobe drevených a papierových výrobkov, tlače o 1,5 % a vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 1,4 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa v porovnaní s júlom 2018 zvýšila výroba pre medzispotrebu a produkcia predmetov krátkodobej spotreby zhodne o 5,8 % a produkcia investičných prostriedkov o 3,2 %. Nižšia bola produkcia súvisiaca s energetikou o 6,4 % a výroba predmetov dlhodobej spotreby o 1,8 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v júli 2019 oproti júnu 2019 zvýšila o 0,7 %.

Od začiatku roka vzrástla PP medziročne o 4,6 %, v tom v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 9,5 %, priemyselnej výrobe o 4 % a v ťažbe a dobývaní o 3 %. 

Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste produkcie, bolo najvýznamnejšie zvýšenie vo výrobe dopravných prostriedkov o 9,9 %, výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 20 %, výrobe elektrických zariadení o 22,1 %, dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 9,5 % a v ostatnej výrobe, oprave a inštalácií strojov a zariadení o 9,7 %. Produkcia klesla najmä vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 10,2 %, výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 17,3 %, výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 3,4 %, výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 12,9 % a vo výrobe chemikálií a chemických produktov o 8,5 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšila produkcia investičných prostriedkov o 12,3 %, produkcia súvisiaca s energetikou o 4,1 % a výroba predmetov krátkodobej spotreby o 2,2 %. Nižšia bola výroba predmetov dlhodobej spotreby o 4,5 % a výroba pre medzispotrebu o 1,9 %.


Poznámka: predbežné údaje; priemyselná produkcia vyjadruje zmenu objemu produkcie v naturálnom vyjadrení. Údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní programom JDEMETRA+ a pri spracovaní každého mesiaca sa spätne upravujú od začiatku časového radu. Počet pracovných dní bol v júli 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím  roka 2018 vyšší o jeden deň, od začiatku roka zhodný.
p. b.  percentuálny bod


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Priemyselná produkcia v júli 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail