Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Stavebná produkcia v januári 2019

Stavebná produkcia v januári 2019

Posledná aktualizácia: 11.03.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Stavebníctvo
Dátum publikovania: 11.03.2019

Stavebná produkcia sa v januári 2019 oproti januáru 2018 znížila o 0,8 % na 282,2 mil. eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola o 1,2 % nižšia ako v decembri 2018.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku sa v januári 2019 oproti januáru 2018 znížila o 1,1 % na 264,3 mil. eur. Jej podiel sa na celkovej stavebnej produkcii medziročne znížil o 0,3 p. b. na 93,7 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnilo zníženie stavebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 2,1 % a na opravách a údržbe o 0,9 %. V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba vrátane modernizácií a rekonštrukcií tvorila 69,2 % (o 0,6 p. b. menej ako v januári 2018). Podiel prác na opravách a údržbe tvoril 28,8 %. Z hľadiska výrobného zamerania sa znížil objem prác na inžinierskych stavbách o 4,5 % a na budovách o 0,2 %. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 79 %, inžinierske stavby sa podieľali 21 %.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí medziročne vzrástla o 4,7 %. Jej podiel na celkovom objeme produkcie tvoril 6,3 %.


Poznámka: predbežné údaje; stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami, vrátane odhadu produkcie za živnostníkov a stavebné závody nestavebných podnikov; absolútne údaje sú v bežných cenách, indexy sú počítané zo stálych cien (priemerné ceny roku 2015). Počet pracovných dní bol v januári 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2018 zhodný.
p. b.  percentuálny bod

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Stavebná produkcia v januári 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail