Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Nezamestnanosť vo 4. štvrťroku 2018

Nezamestnanosť vo 4. štvrťroku 2018

Posledná aktualizácia: 07.03.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Práca
Dátum publikovania: 07.03.2019

 

 

Trend poklesu nezamestnanosti pokračoval v priebehu celého roka 2018. Počet nezamestnaných podľa VZPS sa vo 4. štvrťroku 2018 medziročne znížil o 45,7 tis. (o 21,5 %) na 167,1 tis. osôb. Nezamestnanosť sa u mužov znížila o 24,4 tis. a u žien o 21,2 tis. Miera nezamestnanosti sa medziročne znížila o 1,6 p. b. na 6,1 %. Pokles bol u obidvoch pohlaví zhodný o 1,7 p. b., u mužov na 5,5 % a u žien na 6,7 %. V medzikvartálnom porovnaní (4. štvrťrok 2018 oproti 3. štvrťroku 2018) klesla sezónne očistená nezamestnanosť o 11,4 tis. (o 6,5 %) na 163 tis. osôb.

Graf - Nezamestnanosť vo 4. štvrťroku 2018

Z hľadiska vekovej štruktúry tvorili najpočetnejšiu skupinu nezamestnaných osoby vo veku    35 - 49 rokov s počtom 55,1 tis. osôb a podielom 33 % na celkovej nezamestnanosti. Nezamestnanosť klesla takmer vo všetkých vekových skupinách, najvýraznejšie v kategórii 15 - 24 ročných o 14,8 tis. osôb.

Nezamestnaní, ktorí ešte nikdy nemali zamestnanie, tvorili 24,3 % z celkovej nezamestnanosti, ich podiel sa medziročne znížil o 3,1 p. b. Z hľadiska ekonomickej činnosti posledného zamestnávateľa najviac osôb naposledy pracovalo v priemysle (18,7 %), vo verejnej správe (9,1 %) a v stavebníctve (7 %).

Nezamestnanosť sa vo 4. štvrťroku 2018 znížila vo všetkých krajoch, najviac v Prešovskom kraji (o 10,1 tis.). Napriek tomu bol v tomto kraji najvyšší počet nezamestnaných (39,2 tis. osôb) aj najvyššia regionálna miera nezamestnanosti (9,7 %). V ostatných krajoch sa miera nezamestnanosti pohybovala od 2,2 % v Bratislavskom kraji do 9,6 % v Košickom kraji.     

V roku 2018 nezamestnanosť medziročne klesla o 19,9 % na 179,5 tis. osôb. Miera nezamestnanosti sa znížila o 1,5 p. b. na 6,6 %.


Poznámka: podľa Výberového zisťovania pracovných síl; definícia nezamestnanosti je v súlade s Nariadením komisie (ES) č. 1897/2000
p. b. percentuálny bod
Zdroj: ŠÚ SR, DATAcube. [pr0101qs]

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Nezamestnanosť vo 4. štvrťroku 2018 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail