Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Indikátor ekonomického sentimentu v júli 2022
Print Mail TW FB WA

Indikátor ekonomického sentimentu v júli 2022

Posledná aktualizácia: 28.07.2022
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
Dátum publikovania: 28.07.2022

Ekonomická nálada na Slovensku bola v júli horšia ako pred rokom a zaostávala aj za dlhodobým priemerom o 5,7 bodu

Dôvera slovenských podnikateľov a spotrebiteľov klesla v júli 2022 druhý mesiac po sebe. Súhrnn sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu sa znížil oproti predchádzajúcemu mesiacu o 2,7 bodu, aktuálna hodnota dosiahla 96,8.

K poklesu dôvery došlo v troch zo štyroch sledovaných odvetví a tiež u spotrebiteľov. Najvýraznejšie klesla, už druhý mesiac po sebe, dôvera podnikateľov v službách. Znížila sa však aj v obchode a mierne tiež v priemysle. Naopak, pomerne výrazný nárast optimizmu sa prejavil v stavebníctve.

Aktuálna hodnota IES bola pesimistickejšia aj v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, keď klesla o 4 body. Zvýšilo sa aj zaostávanie za dlhodobým priemerom. Kým v júni to bolo o 3 body, v júli klesla až o 5,7 bodu pod dlhodobý priemer.

Hodnota  IES predstavuje vážený aritmetický priemer piatich čiastkových indikátorov dôvery, najväčší vplyv má indikátor dôvery v priemysle (40 %), nasleduje indikátor dôvery v službách (30 %), v stavebníctve (5 %), v obchode (5 %) a spotrebiteľský indikátor dôvery (20 %). Prieskum je koordinovaný Európskou komisiou a vo všetkých členských štátoch EÚ má rovnakú metodiku. Detaily k piatim čiastkovým indikátorom dôvery sú uvedené v osobitnej informatívnej správe.

Poznámka: Hodnoty indikátorov dôvery sa pohybujú v rozmedzí od -100 (odpovede všetkých respondentov sú maximálne pesimistické) do 100 (odpovede všetkých respondentov sú maximálne optimistické). Údaje sú sezónne upravené.

Zdroj údajov databáza DATAcube:

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Indikátor ekonomického sentimentu v júli 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail