Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v novembri 2013

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v novembri 2013

Last update: 29.09.2018
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Topic: Odvetvové štatistiky
Domain: Obchod a stravovacie služby
Publish Date: 08.01.2014

Vývoj v novembri 2013 v porovnaní s októbrom 2013 1)

Z jednotlivých činností vnútorného obchodu medzimesačne vzrástli tržby za vlastné výkony a tovar (ďalej len tržby) v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 2,6 %, v ubytovaní o 1,3 % a v maloobchode o 1,1 %. Znížili sa vo veľkoobchode o 1,1 %. V činnostiach reštaurácií a pohostinstiev sa nezmenili.

Vývoj v novembri 2013 v porovnaní s novembrom 2012 

Medziročne sa tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov zvýšili o 14,2 %. Vzrástli v predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel o 25,5 %, predaji motorových vozidiel o 14,7 %, v oprave a údržbe motorových vozidiel o 7 %.

Tržby vo veľkoobchode sa v úhrne zvýšili o 3,3 % v dôsledku rastu tržieb najmä vo veľkoobchode s potravinami, nápojmi a tabakom o 12,9 %, vo veľkoobchode s tovarom pre domácnosť o 3,2 % a v nešpecializovanom veľkoobchode o 2,4 %. Tržby klesli len vo veľkoobchode s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami o 3,3 %.

Po troch mesiacoch poklesu vzrástli aj tržby v maloobchode. Ich celkové zvýšenie o 1,3 % súviselo predovšetkým s rastom tržieb v maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach o 8,5 %, maloobchode s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach o 6,7 % a v maloobchode v nešpecializovaných predajniach o 3,6 %. Tržby klesli len v maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach o 6,1 % a v maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach o 1,1 %.

Tržby v ubytovaní sa zvýšili o 4,8 %.

Tržby v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev vzrástli o 1,1 %.

Vývoj za jedenásť mesiacov roku 2013 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012

Tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov sa zvýšili o 8,1 %. Vývoj ovplyvnil rast tržieb v predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel o 19,5 %, predaji motorových vozidiel o 8,3 %, v oprave a údržbe motorových vozidiel o 1,8 %.

Celkové tržby vo veľkoobchode sa zvýšili o 2 %. Rast tržieb bol vo všetkých sledovaných činnostiach s výnimkou veľkoobchodu so zariadeniami pre IKT (pokles o 2,4 %). Tržby vzrástli najmä vo veľkoobchode s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami o 6,3 %, veľkoobchode s potravinami, nápojmi a tabakom o 5,8 % a vo veľkoobchode s tovarom pre domácnosť o 3,2 %.

Tržby v maloobchode vzrástli o 0,1 %. Vývoj súvisel so zvýšením tržieb v maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach o 2,7 %, maloobchode v nešpecializovaných predajniach o 1,9 % a v maloobchode s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach o 1,2 %. Tržby klesli najmä v maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach o 2,4 % a v maloobchode s tovarom pre kultúru a rekreáciu o 1,8 %.

V ubytovaní tržby vzrástli o 1 %.

Tržby v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev sa zvýšili o 0,8 %.

 

Poznámka: predbežné výsledky; podľa mesačného zisťovania; indexy sú počítané zo stálych cien k základu priemer roku 2010 = 100 okrem veľkoobchodu (indexy sú počítané z bežných cien)
1)
zo sezónne očistených údajov 

 

  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v novembri 2013 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Home /Products /Information reports Catalogue /Detail