Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg informatívnych správ Archív
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

29.04.2021 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory |

Konjunkturálny prieskum v priemysle v apríli 2021

Indikátor dôvery v priemysle v apríli vzrástol o 14 p. b.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

29.04.2021 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory |

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v apríli 2021

V apríli sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu stúpol o 22,5 bodu na -25,5 vplyvom priaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok a očakávanej zamestnanosti

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

29.04.2021 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory |

Konjunkturálny prieskum v obchode v apríli 2021

Indikátor dôvery v obchode pokračoval v raste aj v apríli na hodnotu 10,3 (o 7,3 p. b.). Rast bol ovplyvnený najmä pozitívnym hodnotením očakávaných podnikateľských aktivít (zo sezónne očistených údajov).

 
ilustratívny obrázok/illustrative image

29.04.2021 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory |

Konjunkturálny prieskum v službách v apríli 2021

Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v apríli opäť výraznejšie vzrástol, jeho hodnota (21) sa v porovnaní s marcom zvýšila o 30 percentuálnych bodov (p. b.), pričom tesne presiahla dlhodobý priemer o 1 bod.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

29.04.2021 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory |

Indikátor ekonomického sentimentu v apríli 2021

Ekonomická nálada na Slovensku bola v apríli výrazne optimistickejšia ako pred mesiacom. Sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu vzrástol o 18,7 bodu na hodnotu 104,3.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

29.04.2021 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory |

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v apríli 2021

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku bola na začiatku apríla výrazne optimistickejšia ako predchádzajúci mesiac.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

28.04.2021 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík |

Vývoj cien vo výrobnej sfére v marci 2021

V marci 2021 sa medziročne zvýšili ceny poľnohospodárskych výrobkov, v stavebníctve vzrástli ceny stavebných materiálov a zvýšili sa aj ceny priemyselných výrobcov pre export. Klesli ceny priemyselných výrobcov pre tuzemsko aj ceny stavebných prác.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

23.04.2021 | Cestovný ruch |

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR vo februári 2021

Návštevnosť ubytovacích zariadení cestovného ruchu bola aj vo februári minimálna, medziročný prepad dosiahol 94 %

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

23.04.2021 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík |

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 15. týždeň 2021

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 15. týždni 2021 v porovnaní s cenami v 14. týždni 2021 ovplyvnili vyššie ceny natural 98 oktánového benzínu a motorovej nafty. Klesli ceny LPG. Ceny natural 95 oktánového benzínu a CNG sa nezmenili.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

21.04.2021 | Národné účty |

Deficit verejných financií v roku 2020 na Slovensku dosiahol 6,16 % HDP

ŠÚ SR zverejňuje Správu o deficite a dlhu SR, ktorá obsahuje polodefinitívny výsledok hospodárenia sektora verejnej správy SR za rok 2020 a uvádza spresnené dáta za ostatné roky časového obdobia 2017 – 2021.

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   

/wps/portal/ext/products/informationmessages/informationMessagesArchive Katalóg informatívnych správ Archív Z6_Q7I8BB1A0OC9E0IJH6A47E1OV1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Archív