Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg informatívnych správ
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

15.02.2019 | Priemysel |

Nové objednávky v priemysle v decembri 2018

Nové objednávky v priemysle v decembri 2018 v porovnaní s decembrom 2017 vzrástli v stálych cenách o 14,4 %.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

15.02.2019 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík |

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v januári 2019

V januári 2019 miera medziročnej inflácie v úhrne dosiahla hodnotu 2,2 %. Jadrová inflácia a čistá inflácia dosiahli zhodne hodnotu 1,9 %.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

15.02.2019 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík |

Vývoj spotrebiteľských cien v januári 2019

V januári 2019 miera medziročnej inflácie v úhrne dosiahla hodnotu 2,2 %. Jadrová inflácia a čistá inflácia dosiahli zhodne hodnotu 1,9 %.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

15.02.2019 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík |

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 6. týždeň 2019

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 6. týždni 2019 v porovnaní s cenami v 5. týždni 2019 ovplyvnili nižšie ceny natural 98 oktánového benzínu a LPG. Vzrástli ceny natural 95 oktánového benzínu a motorovej nafty. Ceny CNG sa nezmenili.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

14.02.2019 | Národné účty |

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 vo 4. štvrťroku 2018

Objem hrubého domáceho produktu sa podľa rýchleho odhadu vo 4. štvrťroku 2018 oproti 4. štvrťroku 2017 zvýšil v stálych cenách o 3,6 %.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

11.02.2019 | Súhrná štatistika |

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v dcembri 2018

V decembri 2018 sa tržby za vlastné výkony a tovar medziročne zvýšili vo všetkých odvetviach.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

11.02.2019 | Súhrná štatistika |

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v decembri 2018

V decembri 2018 medziročne vzrástla zamestnanosť aj priemerná nominálna mesačná mzda vo väčšine odvetví.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

11.02.2019 | Stavebníctvo |

Stavebná produkcia v decembri 2018

Stavebná produkcia sa v decembri 2018 medziročne zvýšila o 7,9 %.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

11.02.2019 | Priemysel |

Priemyselná produkcia v decembri 2018

Priemyselná produkcia v decembri 2018 oproti decembru 2017 vzrástla o 3,1 %.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

08.02.2019 | Zahraničný obchod |

Vývoj zahraničného obchodu v decembri a za rok 2018

Saldo zahraničného obchodu bolo v decembri 2018 podľa predbežných údajov pasívne v objeme 129,3 mil. eur.

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
/wps/portal/ext/products/informationmessages Katalóg informatívnych správ Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00B6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ