Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg informatívnych správ
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

22.10.2019 | Cestovný ruch |

Ubytovacie zariadenia SR v auguste mali takmer 800 tisíc hostí a 2,5 milióna prenocovaní

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR auguste 2019 potvrdil rast slovenského cestovného ruchu počas druhej polovice prázdnin.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

21.10.2019 | Národné účty |

Údaje o deficite a dlhu SR za roky 2015-2019 predložené Európskej komisii (Eurostatu) k 1. októbru 2019

Štatistický úrad SR zverejňuje v pondelok 21. októbra 2019 o 11.00 h Správu o deficite a dlhu SR za roky 2015-2019 predloženú Európskej komisii (Eurostatu) k 1. októbru 2019.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

21.10.2019 | Národné účty |

Hrubý národný dôchodok SR za roky 2010-2018

Údaje o prechode z hrubého domáceho produktu na hrubý národný dôchodok SR za roky 2010-2018, ktoré boli predložené Európskej komisii (Eurostatu) 30. septembra 2019.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

18.10.2019 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík |

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 41. týždeň 2019

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 41. týždni 2019 v porovnaní s cenami v 40. týždni 2019 ovplyvnili nižšie ceny natural 95 oktánového benzínu a natural 98 oktánového benzínu. Vzrástli ceny LPG a motorovej nafty. Ceny CNG sa nezmenili.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

17.10.2019 | Súhrná štatistika |

Vývoj hospodárstva SR v auguste a za osem mesiacov roku 2019

V auguste 2019 medziročne vzrástla priemerná mesačná mzda vo všetkých odvetviach, zamestnanosť klesla najviac vo veľkoobchode, tržby za vlastný výkon a tovar sa znížili v priemysle, stavebníctve, maloobchode, veľkoobchode, doprave a skladovaní.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

16.10.2019 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík |

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v septembri 2019

V septembri 2019 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla hodnotu 3 %.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

15.10.2019 | Priemysel |

Nové objednávky v priemysle v auguste 2019

Nové objednávky v priemysle v auguste 2019 v porovnaní s augustom 2018 klesli v stálych cenách o 9,6 %.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

14.10.2019 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík |

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v septembri 2019

V septembri 2019 miera medziročnej inflácie v úhrne dosiahla hodnotu 2,9 %. Jadrová inflácia dosiahla hodnotu 2,6 % a čistá inflácia hodnotu 2 %.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

14.10.2019 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík |

Vývoj spotrebiteľských cien v septembri 2019

Spotrebiteľské ceny sa v septembri 2019 oproti septembru 2018 v úhrne zvýšili o 2,9 %.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

11.10.2019 | Súhrná štatistika |

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v auguste 2019

V auguste 2019 tržby medziročne najrýchlejšie rástli v informačných a komunikačných činnostiach. Pokles zaznamenali priemysel, stavebníctvo a doprava.

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
/wps/portal/ext/products/informationmessages Katalóg informatívnych správ Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00B6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ