Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg publikácií
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

21.03.2019 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín za 4. štvrťrok 2018

Stavy hospodárskych zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotnostných...

 
Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

21.03.2019 | Priemysel | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 12/2018

Vývoj vybraných ukazovateľov v priemysle SR za podniky s prevažujúcou priemyselnou činnosťou, vrátane živnostníkov; ...

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

19.03.2019 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Definitívne údaje o úrode poľnohospodárskych plodín a zeleniny v SR za rok 2018

Celková úroda a hektárová úroda, zberové plochy jednotlivých plodín, výmera a veková štruktúra vinohradov, osev ozimín, úroda zeleniny za SR ...

 
Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR

19.03.2019 | Náklady práce | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR v roku 2018

Údaje o zamestnancoch a mzdách zo štvrťročného výkazníctva.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

19.03.2019 | Cestovný ruch | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR 1/2019

Publikácia obsahuje údaje o návštevníkoch v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu podľa krajiny trvalého pobytu a základné kapacitné údaje v SR.

 
Základné ukazovatele za vybrané trhové služby

18.03.2019 | Vybrané trhové služby | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Základné ukazovatele za vybrané trhové služby za 4. štvrťrok 2018

Údaje o tržbách, zamestnaných osobách a mzdách za všetky podniky v SR predmetných odvetví podľa SK NACE Rev.2 a krajov.

 

15.03.2019 | Súborné produkty | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 4. štvrťroku 2018

ublikácia je zameraná na analýzu vývoja vybraných makroekonomických, úsekových a odvetvových ukazovateľov.

 
Aktuálne údaje o doprave

14.03.2019 | Doprava a poštové služby | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Aktuálne údaje o doprave č. 1/2019

Vybrané ukazovatele za podniky s prevažujúcou činnosťou dopravnou podľa sekcií SK NACE Rev. 2,...

 
Súpis hospodárskych zvierat

14.03.2019 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Súpis hospodárskych zvierat k 31.12.2018

Údaje o počte hospodárskych zvierat podľa druhov, pohlavia, veku, kategórie a hmotnosti triedené podľa krajov...

 
Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky/SAMPLE PRICE INDICES IN FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

13.03.2019 | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 12/2018

Výberové indexy cien sú zostavované za vybrané výrobky podľa kapitol Harmonizovaného systému. Indexy sú konštruované osobitne...

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
/wps/portal/ext/products/publikacie Katalóg publikácií Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00R7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií