Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg publikácií
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2020

16.09.2020 | Súborné produkty | Ústredie ŠÚ SR | Analytická publikácia

Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2020

Analýza vývoja základných makroekonomických ukazovateľov (hrubý domáci produkt, zamestnanosť, nezamestnanosť, mzda), ...

 
Aktuálne údaje o doprave

11.09.2020 | Doprava a poštové služby | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Aktuálne údaje o doprave č. 7/2020

Vybrané ukazovatele za podniky s prevažujúcou činnosťou dopravnou podľa sekcií SK NACE Rev. 2, ...

 
Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

14.09.2020 | Stavebníctvo | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, Júl 2020

Súhrnné mesačné výsledky za odvetvie stavebníctva.

 
Zahraničný obchod Slovenskej republiky /FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

11.09.2020 | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Zahraničný obchod Slovenskej republiky 6/2020

Mesačné zhodnotenie vývoja zahraničného obchodu SR, prehľad podľa zoskupení a krajín, tried a kapitol...

 
Konjunkturálne prieskumy

10.09.2020 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory | Ústredie ŠÚ SR | Analytická publikácia

Konjunkturálne prieskumy – August 2020

Názory riadiacich pracovníkov z priemyslu, stavebníctva, obchodu a služieb na vývoj ekonomických ukazovateľov v podniku.

 

09.09.2020 | Príjmy a spotreba | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

EU SILC 2019 - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia (materiálna deprivácia)

Publikácia podáva prehľad o indikátore – miera materiálnej a závažnej materiálnej deprivácie, ktorej zdrojom dát je výberové zisťovanie EU SILC 2019.

 

08.09.2020 | Príjmy a spotreba | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

EU SILC 2019 - Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR

Publikácia podáva prehľad o základných údajoch o životných podmienkach domácností založených na prierezovej zložke EU SILC 2019.

 
Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov/Results of Quarterly Surveys in Industry and Production of Selected Goods

07.09.2020 | Priemysel | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 2. štvrťrok 2020

Vývoj vybraných ukazovateľov (počet zamestnancov, mzdy, mzdové prostriedky, odpracované hodiny, finančné ukazovatele) v priemysle SR...

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

31.08.2020 | Príjmy a spotreba | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Príjmy, výdavky súkromných domácností SR za rok 2019 (simulované údaje)

Príjmy , výdavky súkromných domácností v SR za rok 2019 (simulované údaje)

 
Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

31.08.2020 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 2. štvrťrok 2020

Stavy hospodárskych zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov ...

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
Váš názor
na internetovú stránku ŠÚ SR
je pre nás dôležitý
Váš názor
/wps/portal/ext/products/publikacie Katalóg publikácií Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00R7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií