Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg publikácií
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 

13.12.2019 | Bratislavský kraj | Pracovisko ŠÚ SR Bratislava | Ročenka

Štatistická ročenka hl. m. SR Bratislavy 2019

Komplexná charakteristika vývoja hlavného mesta SR Bratislavy prostredníctvom širokého spektra demografických, ekonomických...

 
Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

13.12.2019 | Priemysel | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 9/2019

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č.9/2019

 
Aktuálne údaje o doprave

12.12.2019 | Doprava a poštové služby | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Aktuálne údaje o doprave č. 10/2019

Vybrané ukazovatele za podniky s prevažujúcou činnosťou dopravnou podľa sekcií SK NACE Rev. 2, ...

 
Zahraničný obchod Slovenskej republiky /FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

13.12.2019 | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Zahraničný obchod Slovenskej republiky 9/2019

Mesačné zhodnotenie vývoja zahraničného obchodu SR, prehľad podľa zoskupení a krajín, tried a kapitol...

 
Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

13.12.2019 | Stavebníctvo | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, Október 2019

Súhrnné mesačné výsledky za odvetvie stavebníctva.

 
Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky/SAMPLE PRICE INDICES IN FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

11.12.2019 | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 9/2019

Výberové indexy cien sú zostavované za vybrané výrobky podľa kapitol Harmonizovaného systému. Indexy sú konštruované osobitne...

 
Ročenka dopravy 2019

10.12.2019 | Doprava a poštové služby | Ústredie ŠÚ SR | Ročenka

Ročenka dopravy, pôšt a telekomunikácií 2019

Vývoj základných údajov za predchádzajúce tri roky za železničnú, cestnú, vodnú, leteckú, mestskú hromadnú a potrubnú dopravu, ...

 
Prieskum o využívaní  IKT v podnikoch 2019

10.12.2019 | Informačná spoločnosť | Ústredie ŠÚ SR | Ročenka

Využívanie informačných a komunikačných technológií v podnikoch 2019

Výsledky zo zisťovania v podnikoch. Účelom publikácie je poskytnúť ucelený súbor údajov o využívaní IKT.

 
Konjunkturálne prieskumy

09.12.2019 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory | Ústredie ŠÚ SR | Analytická publikácia

Konjunkturálne prieskumy - November 2019

Názory riadiacich pracovníkov z priemyslu, stavebníctva, obchodu a služieb na vývoj ekonomických ukazovateľov v podniku.

 
Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov/Results of Quarterly Surveys in Industry and Production of Selected Goods

06.12.2019 | Priemysel | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 3. štvrťrok 2019

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 3. štvrťrok 2019.

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
/wps/portal/ext/products/publikacie Katalóg publikácií Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00R7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií