Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg publikácií
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike

25.11.2020 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike č. 10 / 2020

Mesačné indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike.

 

25.11.2020 | Košický kraj | Pracovisko ŠÚ SR Košice | Publikácia - údajové prehľady

Krajské mesto Košice 2019

Komplexný prehľad štatistických informácií demografického, hospodárskeho a sociálneho vývoja mesta Košice, doplnený o grafickú a obrazovú prílohu.

 
Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

23.11.2020 | Priemysel | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 9/2020

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 9/2020

 

18.11.2020 | Rodový aspekt  | Pracovisko ŠÚ SR Košice | Publikácia - údajové prehľady

Rodová rovnosť 2020

Komplexný prehľad štatistických informácií, ktoré charakterizujú postavenie žien a mužov v súčasnej spoločnosti.

 
Spotrebiteľský barometer

20.11.2020 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory | Ústredie ŠÚ SR | Analytická publikácia

Spotrebiteľský barometer IV../október 2020

Názory obyvateľov Slovenska na vývoj ekonomiky SR a finančnej situácie vlastnej domácnosti.

 
Indexy cien v zahraničnom obchode SR

16.11.2020 | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 8/2020

Indexy cien v zahraničnom obchode sú zostavované za vybrané reprezentanty podľa kapitol Harmonizovaného systému. Indexy sú konštruované osobitne...

 
Zahraničný obchod Slovenskej republiky /FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

16.11.2020 | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Zahraničný obchod Slovenskej republiky 8/2020

Mesačné zhodnotenie vývoja zahraničného obchodu SR, prehľad podľa zoskupení a krajín, tried a kapitol...

 
Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

13.11.2020 | Stavebníctvo | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Stavebna produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebnych podnikoch SR, September 2020

Súhrnné mesačné výsledky za odvetvie stavebníctva.

 
Ročenka stavebníctva SR 2020

10.11.2020 | Stavebníctvo | Ústredie ŠÚ SR | Ročenka

Ročenka stavebníctva SR 2020

Vývoj základných ukazovateľov charakterizujúcich činnosť dodávateľských stavebných podnikov (stavebná produkcia podľa štruktúry realizovaných...

 
Aktuálne údaje o doprave

10.11.2020 | Doprava a poštové služby | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Aktuálne údaje o doprave č. 9/2020

Vybrané ukazovatele za podniky s prevažujúcou činnosťou dopravnou podľa sekcií SK NACE Rev. 2, vybrané ukazovatele ekonomiky SR za sekciu "Doprava...

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
/wps/portal/ext/products/publikacie Katalóg publikácií Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00R7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií