Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg publikácií
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Ilustračný obrázok

02.12.2021 | Sociálna ochrana | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Sociálna ochrana v Slovenskej republike v roku 2019 (podľa metodiky ESSPROS)

Publikácia má posunutý termín zverejnenia na 10. decembra 2021 z dôvodu neskoršej dostupnosti podkladov...

 
Ilustračný obrázok

30.11.2021 | Informačná spoločnosť | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach 2021

Výsledky zo zisťovania IKT v domácnostiach a u jednotlivcov. Účelom publikácie je poskytnúť ucelený súbor údajov o využívaní IKT.

 
Indexy cien v zahraničnom obchode SR

30.11.2021 | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 8/2021

Indexy cien v zahraničnom obchode sú zostavované za vybrané reprezentanty podľa kapitol Harmonizovaného systému. Indexy sú konštruované osobitne...

 
Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike

30.11.2021 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike č. 10 / 2021

Mesačné indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike.

 
Ilustračný obrázok

01.12.2021 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Hrubý obrat - Ekonomický účet - vybrané ukazovatele poľnohospodárstva za rok 2020

Údaje o hrubom obrate, medzispotrebe, zamestnancoch a hrubej poľnohospodárskej produkcii.

 
Ilustračný obrázok

30.11.2021 | Veda, technika a inovácie | Ústredie ŠÚ SR | Ročenka

Ročenka vedy a techniky v SR 2021

Obsahuje výsledky štatistických zisťovaní o výskume a vývoji za uplynulých päť rokov.

 
Ilustračný obrázok

02.12.2021 | Informačná spoločnosť | Ústredie ŠÚ SR | Ročenka

Využívanie informačných a komunikačných technológií v podnikoch 2021

Výsledky zo zisťovania v podnikoch. Publikácia, ktorá sa skladá z analytickej a tabuľkovej časti, poskytuje ucelený súbor informácií o využívaní IKT.

 
Ilustračný obrázok

03.12.2021 | Doprava a poštové služby | Ústredie ŠÚ SR | Ročenka

Ročenka dopravy, pôšt a telekomunikácií 2021

Vývoj základných údajov za predchádzajúce tri roky za železničnú, cestnú, vodnú, leteckú, mestskú hromadnú a potrubnú dopravu, údaje o zamestnanosti..

 
Ilustračný obrázok

26.11.2021 | Životné prostredie | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Vybrané ukazovatele o životnom prostredí v rokoch 2016-2020

Údaje o jednotlivých zložkách ŽP a ich stave, informácie o vybraných činnostiach, ktoré majú negatívny vplyv na ŽP, ...

 
Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR

26.11.2021 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR č. 10/2021

Mesačné indexy cien poľnohospodárskych výrobkov a ich agregáty, ceny poľnohospodárskych výrobkov za SR a za kraje.

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   

/wps/portal/ext/products/publikacie Katalóg publikácií Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00R7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií