Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg publikácií
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky/SAMPLE PRICE INDICES IN FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

20.01.2020 | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 10/2019

Výberové indexy cien sú zostavované za vybrané výrobky podľa kapitol Harmonizovaného systému. Indexy sú konštruované osobitne...

 
Výsledky výberového zisťovania pracovných síl

16.01.2020 | Práca | Ústredie ŠÚ SR | Analytická publikácia

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl za 3.štvrťrok 2019

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 3. štvrťrok 2019.

 
Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

15.01.2020 | Stavebníctvo | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, November 2019

Súhrnné mesačné výsledky za odvetvie stavebníctva.

 
Aktuálne údaje o doprave

13.01.2020 | Doprava a poštové služby | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Aktuálne údaje o doprave č. 11/2019

Vybrané ukazovatele za podniky s prevažujúcou činnosťou dopravnou podľa sekcií SK NACE Rev. 2, ...

 
Zahraničný obchod Slovenskej republiky /FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

13.01.2020 | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Zahraničný obchod Slovenskej republiky 10/2019

Mesačné zhodnotenie vývoja zahraničného obchodu SR, prehľad podľa zoskupení a krajín, tried a kapitol...

 
Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

10.01.2020 | Priemysel | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 10/2019

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č.10/2019

 
Konjunkturálne prieskumy

09.01.2020 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory | Ústredie ŠÚ SR | Analytická publikácia

Konjunkturálne prieskumy - December 2019

Názory riadiacich pracovníkov z priemyslu, stavebníctva, obchodu a služieb na vývoj ekonomických ukazovateľov v podniku.

 
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2019

09.01.2020 | Súborné produkty | Ústredie ŠÚ SR | Ročenka

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2019

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2019 prezentuje vývoj SR do roku 2018 za viac ako 30 vecných okruhov.

 

30.12.2019 | Informačná spoločnosť | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach 2019

Výsledky zo zisťovania IKT v domácnostiach a u jednotlivcov.

 
 Ilustratívny obrázok/Illustrative image

30.12.2019 | Sociálna ochrana | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Sociálna ochrana v Slovenskej republike v roku 2017 (podľa metodiky ESSPROS)

Publikácia zaznamenáva hlavné trendy vývoja sociálnej ochrany v SR, v členských štátoch EÚ a prístupových krajinách EÚ.

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
/wps/portal/ext/products/publikacie Katalóg publikácií Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00R7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií