Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg publikácií
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Ilustračný obrázok

30.11.2023 | Veda, technika a inovácie | Štatistický úrad SR | Ročenka

Ročenka vedy a techniky v Slovenskej republike 2023

Ročenka obsahuje výsledky štatistických zisťovaní o výskume a vývoji za uplynulých päť rokov prezentované v tabuľkách a grafoch.

 
Ilustračný obrázok

30.11.2023 | Sociálna ochrana | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Sociálna ochrana v Slovenskej republike v roku 2021 (podľa metodiky ESSPROS)

Publikácia obsahuje analýzu príjmov a výdavkov na sociálnu ochranu a údajov o poberateľoch dôchodkov v Slovenskej republike v roku 2021.

 
Ilustračný obrázok/illustrative image

30.11.2023 | Rodový aspekt  | Pracovisko ŠÚ SR Košice | Ročenka

Ženy a muži v SR 2023

Publikácia ponúka komplexný prehľad štatistických informácií o postavení žien a mužov v spoločnosti počas posledných päť rokov.

 
Ilustračný obrázok

30.11.2023 | Košický kraj | Pracovisko ŠÚ SR Košice | Publikácia - údajové prehľady

Krajské mesto Košice 2022

Komplexný prehľad štatistických informácií demografického, hospodárskeho a sociálneho vývoja mesta Košice.

 
Ilustračný obrázok

28.11.2023 | Životné prostredie | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Vybrané ukazovatele o životnom prostredí v rokoch 2018-2022

Údaje o jednotlivých zložkách ŽP a ich stave, informácie o vybraných činnostiach, ktoré majú negatívny vplyv na ŽP,...

 
Ilustračný obrázok

23.11.2023 | Bratislavský kraj | Štatistický úrad SR | Ročenka

Štatistická ročenka hlavného mesta SR Bratislavy 2023

Komplexná charakteristika Bratislavy prostredníctvom spektra štatistických informácií za rok 2022 a v posledných piatich rokoch.

 
Spotrebiteľský barometer

20.11.2023 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Spotrebiteľský barometer IV./2023

Názory obyvateľov Slovenska na vývoj ekonomiky SR a finančnej situácie vlastnej domácnosti.

 
Ilustračný obrázok

30.11.2023 | Náklady práce | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Úplné náklady práce v SR v roku 2022

Výsledky výberového zisťovania o úplných nákladoch práce vynakladaných zamestnávateľom na zamestnancov.

 
Ilustračný obrázok

15.11.2023 | Súborné produkty | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Spotreba potravín v SR v roku 2022

Spotreba potravín a nápojov v roku 2022.

 
Ilustračný obrázok

15.11.2023 | Stavebníctvo | Štatistický úrad SR | Ročenka

Ročenka stavebníctva SR 2023

Vývoj základných ukazovateľov charakterizujúcich činnosť dodávateľských stavebných podnikov podľa SK NACE REV.2, druhu vlastníctva,...

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   

/wps/portal/ext/products/publikacie Katalóg publikácií Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00R7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií