Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg publikácií
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

21.01.2022 | Priemysel | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 11/2021

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č.11/2021

 
Ilustračný obrázok

19.01.2022 | Regionálne štatistiky | Ústredie ŠÚ SR | Ročenka

Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2021

Publikácia predstavuje bohatý informačný zdroj regionálnych údajov.

 
Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

14.01.2022 | Stavebníctvo | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, November 2021

Súhrnné mesačné výsledky za odvetvie stavebníctva.

 
Konjunkturálne prieskumy

10.01.2022 | Súborné produkty | Ústredie ŠÚ SR | Analytická publikácia

Konjunkturálne prieskumy – December 2021

Názory riadiacich pracovníkov z priemyslu, stavebníctva, obchodu a služieb na vývoj ekonomických ukazovateľov v podniku.

 
Indexy cien v zahraničnom obchode SR

30.12.2021 | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 9/2021

Indexy cien v zahraničnom obchode sú zostavované za vybrané reprezentanty podľa kapitol Harmonizovaného systému. Indexy sú konštruované osobitne...

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

03.01.2022 | Súborné produkty | Ústredie ŠÚ SR | Ročenka

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2021

Údaje o demografickom, sociálnom a ekonomickom vývoji Slovenska, ako aj medzinárodné postavenie našej krajiny vo svete.

 
Energetika

31.12.2021 | Energetika | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Energetika 2020

Energetická bilancia SR, spotreba palív a energií vo vybraných odvetviach, vybrané údaje o výrobe elektriny a tepla v SR a krajoch ...

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

21.12.2021 | Regionálne štatistiky | Ústredie ŠÚ SR | Informačno propagačná publikácia

Štatistika v regiónoch: Kraje v číslach 2021

Vývojové tendencie v regiónoch Slovenska na základe vybraných štatistických ukazovateľov za vybrané roky.

 
Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

22.12.2021 | Priemysel | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 10/2021

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č.10/2021.

 

20.12.2021 | Príjmy a spotreba | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Spotreba potravín v SR v roku 2020

Spotreba potravín a nápojov v roku 2020.

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   

/wps/portal/ext/products/publikacie Katalóg publikácií Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00R7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií