Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg publikácií
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

07.09.2023 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 2. štvrťrok 2023

Stavy hospodárskych zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotnostných...

 
Spotrebiteľský barometer

18.08.2023 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory | Štatistický úrad SR | Analytická publikácia

Spotrebiteľský barometer III./2023

Názory obyvateľov Slovenska na vývoj ekonomiky SR a finančnej situácie vlastnej domácnosti.

 
Ilustračný obrázok

31.07.2023 | Práca | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Zamestnanci a mzdové prostriedky v hospodárstve SR, krajoch a okresoch v roku 2022

Ročné údaje o zamestnancoch a mzdách.

 
Súpis plôch osiatych poľnohospodárskymi plodinami

25.07.2023 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Súpis plôch osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20. 5. 2023

Údaje o osiatych plochách v hektároch podľa druhu plodín, triedené podľa krajov a okresov.

 
Výsledky výberového zisťovania pracovných síl

31.07.2023 | Práca | Štatistický úrad SR | Analytická publikácia

Zamestnanosť a nezamestnanosť v SR za 1. štvrťrok 2023 (Výsledky výberového zisťovania pracovných síl)

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 1. štvrťrok 2023.

 
Ilustračný obrázok

06.07.2023 | Súborné produkty | Štatistický úrad SR | Informačno propagačná publikácia

Inflation in the Visegrad Group

Elektronická publikácia v anglickom jazyku pripravená v rámci slovenského predsedníctva vo V4 prináša zaujímavé informácie na tému inflácie.

 
Ilustračný obrázok

23.06.2023 | Sčítanie obyvateľov, domov a bytov | Štatistický úrad SR | Analytická publikácia

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021: Národná analytická správa

Publikácia obsahuje komplexný analytický pohľad na populáciu SR a podmienky jej bývania k referenčnému dátumu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021

 
Ilustračný obrázok -Graf

29.06.2023 | Príjmy a spotreba | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Výdavky súkromných domácností v SR 2022

Publikácia Výdavky súkromných domácností v SR 2022 poskytuje prehľad o výdavkoch domácností zo zisťovania Rodinných účtov za roky 2021 a 2022.

 
Ilustračný obrázok

22.06.2023 | Súborné produkty | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Štatistická správa o hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2023

Analýza vývoja základných makroekonomických ukazovateľov (hrubý domáci produkt, zamestnanosť, nezamestnanosť, mzda), vybrané údaje za úsekové...

 
Ilustračný obrázok

20.06.2023 | Príjmy a spotreba | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

EU SILC 2022 - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia

Publikácia obsahuje dáta zo zisťovania o chudobe EU SILC 2022.

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   

/wps/portal/ext/products/publikacie Katalóg publikácií Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00R7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií