Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg publikácií
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 

31.03.2020 | Obyvateľstvo a migrácia | Ústredie ŠÚ SR | Informačno propagačná publikácia

MY V ČÍSLACH – Pohyb obyvateľstva 2019

Základná informácia o výsledkoch demografických procesov (sobášnosti, rozvodovosti, pôrodnosti, úmrtnosti a sťahovania) v SR v roku 2019.

 
Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

31.03.2020 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 4. štvrťrok 2019

Stavy hospodárskych zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotn. jednotkách.

 
Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR

31.03.2020 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR č. 2/2020

Mesačné indexy cien poľnohospodárskych výrobkov a ich agregáty, ceny poľnohospodárskych výrobkov za SR a za kraje.

 
Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike

30.03.2020 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike č. 2 / 2020

Mesačné indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike.

 
Súpis hospodárskych zvierat

30.03.2020 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Súpis hospodárskych zvierat k 31.12.2019

Údaje o počte hospodárskych zvierat podľa druhov, pohlavia, veku, kategórie a hmotnosti triedené podľa krajov.

 
Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR

26.03.2020 | Náklady práce | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR v roku 2019

Údaje o zamestnancoch a mzdách zo štvrťročného výkazníctva.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

25.03.2020 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Definitívne údaje o úrode poľnohospodárskych plodín a zeleniny v SR za rok 2019

Celková úroda a hektárová úroda, zberové plochy jednotlivých plodín, výmera a veková štruktúra vinohradov, osev ozimín, úroda zeleniny za SR ...

 
Indexy cien priemyselných výrobcov v SR

27.03.2020 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy cien priemyselných výrobcov v SR č. 2/2020

Mesačné indexy podľa Klasifikácie produkcie v tuzemsku, za export a úhrnom bez spotrebnej dane (v tuzemsku osobitne aj so spotrebnou daňou)...

 
Vnútorný obchod, ubytovacie a stravovacie služby v SR/ Domestic Trade, Accommodation and Food Service Activities

24.03.2020 | Obchod a stravovacie služby | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Vnútorný obchod, ubytovacie a stravovacie služby v SR za 4. štvrťrok 2019

Údaje o tržbách, zamestnaných osobách a mzdách za podniky v SR podľa SK NACE Rev. 2 a krajov...

 
Základné ukazovatele za vybrané trhové služby

24.03.2020 | Vybrané trhové služby | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Základné ukazovatele za vybrané trhové služby za 4. štvrťrok 2019

Údaje o tržbách, zamestnaných osobách a mzdách za všetky podniky v SR predmetných odvetví podľa SK NACE Rev.2 a krajov.

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
/wps/portal/ext/products/publikacie Katalóg publikácií Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00R7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií