Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg publikácií
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR

28.05.2020 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR č. 4/2020

Mesačné indexy cien poľnohospodárskych výrobkov a ich agregáty, ceny poľnohospodárskych výrobkov za SR a za kraje.

 
Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

27.05.2020 | Priemysel | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 3/2020

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 3/2020

 
Indexy cien priemyselných výrobcov v SR

28.05.2020 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy cien priemyselných výrobcov v SR č. 4/2020

Mesačné indexy podľa Klasifikácie produkcie v tuzemsku, za export a úhrnom bez spotrebnej dane (v tuzemsku osobitne aj so spotrebnou daňou)...

 
Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR

28.05.2020 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR č. 4/2020

Štvrťročne: indexy cien stavebných prác v SR podľa Klasifikácie produkcie, Klasifikácie stavieb, indexy nákupných a výrobných cien...

 

26.05.2020 | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Zaznamenanie vývozu a dovozu tovarov v kontexte národných účtov

Metodické rozdiely v zaznamenávaní vývozu a dovozu tovarov v štatistike zahraničného obchodu a národných účtoch.

 
Spotrebiteľský barometer

20.05.2020 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory | Ústredie ŠÚ SR | Analytická publikácia

Spotrebiteľský barometer II./2020

Názory obyvateľov Slovenska na vývoj ekonomiky SR a finančnej situácie vlastnej domácnosti.

 
Indexy cien v zahraničnom obchode SR

18.05.2020 | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy cien v zahraničnom obchode SR - 2/2020

Indexy cien v zahraničnom obchode sú zostavované za vybrané reprezentanty podľa kapitol Harmonizovaného systému. Indexy sú konštruované osobitne...

 
Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

15.05.2020 | Stavebníctvo | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, Marec 2020

Súhrnné mesačné výsledky za odvetvie stavebníctva.

 
Aktuálne údaje o doprave

11.05.2020 | Doprava a poštové služby | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Aktuálne údaje o doprave č. 3/2020

Vybrané ukazovatele za podniky s prevažujúcou činnosťou dopravnou podľa sekcií SK NACE Rev. 2, ...

 
Zahraničný obchod Slovenskej republiky /FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

12.05.2020 | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Zahraničný obchod Slovenskej republiky 2/2020

Mesačné zhodnotenie vývoja zahraničného obchodu SR, prehľad podľa zoskupení a krajín, tried a kapitol...

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
/wps/portal/ext/products/publikacie Katalóg publikácií Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00R7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií