Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Edičný program

Edičný program

Posledná aktualizácia: 28.12.2018
Edičný program 2019
Dátum publikovania: 28.12.2018
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK/EN
Kód publikácie:

V Edičnom programe 2019 nájdete základné informácie o vydávaných publikáciách, termínoch vydania a jazykovej verzii. Do publikačnej činnosti na rok 2019 je zaradených spolu 66 titulov s ročnou, štvrťročnou a mesačnou periodicitou. Všetky publikácie sú k dispozícii na internetovom portáli Štatistického úradu SR.

V ponuke zostávajú známe publikácie z jednotlivých štatistických oblastí vydávané v predchádzajúcich rokoch. Medzi zaujímavé možno zaradiť tituly Rodová rovnosť 2019, Štatistika v súvislostiach – Hlavné trendy vývoja sobášnosti v SR roku 2018, EU SILC 2018 – Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia a analyticko-propagačná publikácia Naše regióny.

 

/wps/portal/ext/products/publikacie/catalogue Edičný program Z6_Q7I8BB1A0ORL00IB21H4CK38V7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Edičný program 2019