Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Edičný program

Edičný program

Posledná aktualizácia: 19.12.2019
Edicny_program_2020_115x163
Dátum publikovania: 19.12.2019
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK/EN
Kód publikácie:

V Edičnom programe 2020 nájdete základné informácie o vydávaných tituloch, termíny vydania, periodicitu a jazykovú verziu. Všetky publikácie sú k dispozícii na stiahnutie na internetovom portáli Štatistického úradu SR..

Do Edičného programu na rok 2020 je zaradených spolu 67 titulov vydávaných v mesačnej, štvrťročnej alebo ročnej periodicite. V ponuke zostávajú tradičné publikácie vydávané v predchádzajúcich rokoch, ako sú Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2019, Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2019, Štatistická rocenka hlavného mesta SR Bratislavy 2020 a štvrťročne vydávaný recenzovaný casopis Slovenská štatistika a demografia. V roku 2020 úrad plánuje vydať nové publikácie Inovačná aktivita v podnikoch v SR 2016 - 2018 a Zaznamenanie vývozu a dovozu tovarov v kontexte národných účtov.

 

/wps/portal/ext/products/publikacie/catalogue Edičný program Z6_Q7I8BB1A0ORL00IB21H4CK38V7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Edičný program 2020