Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Edičný program
Print Mail TW FB WA

Edičný program

Posledná aktualizácia: 29.12.2023
Ilustračný obrázok
Dátum publikovania: 22.12.2020
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK/EN
Kód publikácie:

V edičnom programe nájdete základné informácie o jednotlivých tituloch, termínoch ich vydania, periodicite a jazykovej verzii. V roku 2024 úrad plánuje vydať 37 publikácií v štvrťročnej a ročnej periodicite. Medzi nové publikácie zaradené do edičného programu patria tituly Skryté príbehy sčítania 2021, SODB pre najmenších, Bilancia plodín, Inovačná aktivita podnikov v Slovenskej republike v rokoch 2020 – 2022, a z edície Štatistika v súvislostiach publikácie Hlavné trendy populačného vývoja v SR 2023 a Hlavné trendy populačného vývoja v regiónoch SR 2023.
Do edičného programu nie sú zaradené dlhšie obdobie vydávané publikácie, z ktorých štatistické informácie sú zverejňované v databáze DATAcube., ako napríklad Spotreba potravín a Sociálna ochrana v Slovenskej republike (ESPROSS).
Príspevky odborníkov vo forme analýz, recenzií a informácií z rôznych oblastí štatistiky úrad vydáva v recenzovanom vedeckom časopise Slovenská štatistika a demografia.
Všetky publikácie budú zverejnené na internetovom portáli úradu www.statistics.sk v časti Produkty/Katalóg publikácií./wps/portal/ext/products/publikacie/catalogue Edičný program Z6_Q7I8BB1A0ORL00IB21H4CK38V7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Edičný program 2024