Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg publikácií
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Výsledky výberového zisťovania pracovných síl

09.07.2020 | Práca | Ústredie ŠÚ SR | Analytická publikácia

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl v SR za 1. štvrťrok 2020

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 1. štvrťrok 2020.

 
EU SILC  - Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR

30.06.2020 | Príjmy a spotreba | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

EU SILC 2019 Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR

Publikácia "EU SILC 2019 - Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR“ poskytuje prehľad o základných údajoch...

 
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2019

01.07.2020 | Súborné produkty | Ústredie ŠÚ SR | Ročenka

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2019

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2019 prezentuje vývoj SR do roku 2018 za viac ako 30 vecných okruhov.

 
Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

30.06.2020 | Priemysel | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 4/2020

Vývoj vybraných ukazovateľov v priemysle SR za podniky s prevažujúcou priemyselnou činnosťou, vrátane živnostníkov; ...

 
Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR

30.06.2020 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR č. 5/2020

Mesačné indexy cien poľnohospodárskych výrobkov a ich agregáty, ceny poľnohospodárskych výrobkov za SR a za kraje.

 
Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike

26.06.2020 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike č. 5 / 2020

Mesačné indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike.

 
Slovensko v EÚ 2020

24.06.2020 | Súborné produkty | Ústredie ŠÚ SR | Informačno propagačná publikácia

Slovensko v EÚ 2020

Informačno-propagačná publikácia, ktorá charakterizuje Slovensko v rámci Európskej únie na základe vybraných štatistických ukazovateľov...

 
Indexy cien priemyselných výrobcov v SR

26.06.2020 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy cien priemyselných výrobcov v SR č. 5/2020

Mesačné indexy podľa Klasifikácie produkcie v tuzemsku, za export a úhrnom bez spotrebnej dane (v tuzemsku osobitne aj so spotrebnou daňou)...

 
Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR

26.06.2020 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR č. 5/2020

Štvrťročne: indexy cien stavebných prác v SR podľa Klasifikácie produkcie, Klasifikácie stavieb, indexy nákupných a výrobných cien...

 
Žijeme v krajských mestách v roku 2018

16.06.2020 | Regionálne štatistiky | Ústredie ŠÚ SR | Informačný leták

Žijeme v krajských mestách v roku 2018

Informačný plagát, ktorý prezentuje vybraných sedem zaujímavých štatistických ukazovateľov o krajských mestách, ktoré sú súčasťou zberu európskej...

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
/wps/portal/ext/products/publikacie Katalóg publikácií Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00R7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií