Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Kalibrácia váh štatistických zisťovaní - Calif
Print Mail TW FB WA

Kalibrácia váh štatistických zisťovaní - Calif

Posledná aktualizácia: 18.11.2021

Štatistický úrad SR pripravil v softvéri R open source nástroj Calif - Shiny webovskú aplikáciu slúžiacu na kalibráciu váh štatistických zisťovaní.

Licencia: GPL-3

GitHub úložisko: https://github.com/SO-SR/Calif

Calif využíva R balíky shiny, sampling, nleqslv a haven, ktoré musia byť nainštalované pred jeho spustením.

Calif môže byť spustený týmito spôsobmi:

  1. Otvorte R a spustite príkaz
    shiny::runGitHub('Calif', 'SO-SR', destdir = getwd(), launch.browser = TRUE)
    V tomto prípade je potrebné mať nainštalovaný balík shiny.
  2. V prípade chybovej hlášky môžete skúsiť
    shiny::runUrl('https://slovak.statistics.sk/wps/wcm/connect/7014bfd4-54a2-4080-929f-eb949bf25e39/calif.zip?MOD=AJPERES&CVID=m7Xjumj&CVID=m7Xjumj', filetype = '.zip', destdir = getwd(), launch.browser = TRUE)
  3. Alternatívne, otvorte R, načítajte a spustite priložený kód Calif 4.0.R a zadajte príkaz calif() do konzoly. Všetky potrebné balíky by sa v tomto prípade mali nainštalovať automaticky (ak to umožňuje nastavenie proxy).

Calif sa spúšťa v internetovom prehliadači, s cieľom zabezpečenia správneho fungovania sa uistite, že používate najnovšiu verziu prehliadača. Počas chodu Califu sa celý proces vykonáva lokálne v rámci R (na pozadí), žiadne údaje nie sú posielané mimo Vášho počítača (internetový prehliadač slúži na zobrazenie používateľského prostredia).

Informácie o nástroji Calif a jeho inštalácii nájdete v priloženom manuáli. V prípade otázok, komentárov a opráv chýb navštívte https://github.com/SO-SR/Calif alebo kontaktujte ŠÚ SR.

Calif Manual - v angličtine (pdf - 1,20 MB)

calif v4.0.zip (R - 26 kB)

 

Hlavné okno Califu:

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

 


/wps/portal/ext/products/software.tools Kalibrácia váh štatistických zisťovaní - Calif Z6_VLP8BB1A00EM80AA958UUN1584 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Softvérové nástroje