Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Slovenská štatistika a demografia
Print Mail PDF TW FB WA

Slovenská štatistika a demografia

Posledná aktualizácia: 22.03.2024 | Počet zobrazení: 196393

SLOVENSKÁ ŠTATISTIKA A DEMOGRAFIA, recenzovaný vedecký časopis, ktorého vydavateľom je Štatistický úrad Slovenskej republiky je od 15. apríla 2019 dostupný na novom webovom sídle časopisu (https://ssad.statistics.sk).

Na novom webovom sídle s moderným dizajnom nájdu prispievatelia, čitatelia a podporovatelia časopisu všetky potrebné informácie. Novinkou je zverejňovanie aktuálneho čísla časopisu v elektronickej podobe ihneď po jeho vyjdení.

Vedecký časopis
Slovenská štatistika a demografia

SLOVENSKÁ ŠTATISTIKA A DEMOGRAFIA je jediný recenzovaný vedecký časopis so zameraním na prezentáciu moderných štatistických a demografických metód a postupov. Propagujeme miesto a význam slovenskej štatistiky v Európskom štatistickom systéme, spoluprácu Eurostatu a národných štatistických úradov pri harmonizácii zisťovaní a multidimenzionálny rozmer štatistiky. Podporujeme rozvoj štatistickej teórie a jej prepojenie s praxou. Naším cieľom je prispievať k využiteľnosti štatistických výstupov v rôznych oblastiach a k zvyšovaniu ich kvality a efektivity.

Vydavateľom vedeckého časopisu Slovenská štatistika a demografia bol až do roku 2024 výhradne Štatistický úrad Slovenskej republiky. Od roku 2024 je časopis vydávaný Štatistickým úradom SR a Slovenskou štatistickou a demografickou spoločnosťou. Publikujeme analytické články, prognózy, názory, diskusné príspevky, recenzie, rozhovory, informácie a oznamy z rôznych oblastí štatistiky (národné účty, produkčné štatistiky, sociálne štatistiky, štatistika životného prostredia a pod.) a demografie (demografická štatistika, teoreticko-metodologické východiská demografie, historická demografia a pod.), vrátane sčítania obyvateľov, domov a bytov ako neodmysliteľnej súčasti demografickej štatistiky.

Časopis vychádza štyrikrát ročne v tlačenej a elektronickej podobe, vždy k 15. januáru, 15. aprílu, 15. júlu a 15. októbru. Redakcia prijíma príspevky v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Od roku 2014 jednotlivé čísla časopisu zverejňujeme aj v elektronickej podobe. Názvy článkov, abstrakty, kľúčové slová a resumé článkov sú aj v anglickom jazyku.


/wps/portal/ext/products/ssad Slovenská štatistika a demografia Z6_VLP8BB1A0O6T50A8VA0SLK1GI3 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Vedecký časopis Slovenská štatistika a demografia