Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Pokyny pre autorov článkov

Pokyny pre autorov článkov

Posledná aktualizácia: 09.07.2015 | Počet zobrazení: 20266

Vážení autori, redakcia vedeckého časopisu Slovenská štatistika a demografia vám dáva do pozornosti nové podrobné pravidlá písania článkov. Ich dodržiavaním prispejete k zvýšeniu celkovej úrovne časopisu. Za preklad názvu článku, abstraktu, kľúčových slov a resumé do angličtiny zodpovedá autor. Jazykovú úpravu článkov (slovenský jazyk) zabezpečuje redakcia. Ďakujeme za spoluprácu.

ŠTRUKTÚRA ČLÁNKU TYP A VEĽKOSŤ PÍSMA SPRESNENIE
MENO/MENÁ AUTORA/AUTOROV ARIAL 12 meno, PRIEZVISKO bold (priezvisko VEĽKÉ PÍSMENÁ)
Názov pracoviska Arial 12 zarovnať, bold
NÁZOV PRÍSPEVKU v slovenskom jazyku ARIAL 12 VEĽKÉ PÍSMENÁ, bold, centrovať
NÁZOV PRÍSPEVKU v anglickom jazyku ARIAL 12 VEĽKÉ PÍSMENÁ, bold, centrovať
   
ABSTRAKT (názov) ARIAL 12 VEĽKÉ PÍSMENÁ, bold
Text abstraktu v slovenčine (max. 100 slov) Arial 12 zarovnať, jednoduché riadkovanie
ABSTRACT (názov) ARIAL 12 VEĽKÉ PÍSMENÁ, bold
Text abstraktu v angličtine Arial 12 zarovnať, jednoduché riadkovanie
   
KĽÚČOVÉ SLOVÁ (názov) ARIAL 12 VEĽKÉ PÍSMENÁ, bold
Kľúčové slová v slovenčine
(max. 5)
Arial 12 zarovnať
KEY WORDS (názov) ARIAL 12 VEĽKÉ PÍSMENÁ, bold
Kľúčové slová v angličtine Arial 12 zarovnať
Vlastný text príspevku (JEDNODUCHÉ RIADKOVANIE) v členení:
1. ÚVOD (NADPIS) ARIAL 12 číslovanie arabskými číslicami, VEĽKÉ PÍSMENÁ, bold
Text úvodu Arial 12 odseky, zarovnať
2., 3 ... NÁZVY KAPITOL (nadpis) ARIAL 12 číslovanie arabskými číslicami, VEĽKÉ PÍSMENÁ, bold
Text kapitol Arial 12 odseky, zarovnať
4. ZÁVER (nadpis) ARIAL 12 číslovanie arabskými číslicami, VEĽKÉ PÍSMENÁ, bold
Text záveru Arial 12 odseky, zarovnať
Poznámky pod čiarou Arial 10 Číslovanie na príslušnej strane, kurzíva, zarovnať
Rozsah príspevkov:
Vedecký článok - maximálne 15 normostrán, vrátane tabuliek, grafov, máp, zoznamu literatúry a profesijného životopisu
Informatívny článok - maximálne 6 normostrán, vrátane tabuliek, grafov, máp, zoznamu literatúry a profesijného životopisu
Recenzia, informácia, rozhovor - maximálne 3 normostrany
LITERATÚRA (názov) ARIAL 12 VEĽKÉ PÍSMENÁ, bold
Zoznam literatúry Arial 12 v abecednom poradí podľa priloženého vzoru*
RESUMÉ (názov) ARIAL 12 VEĽKÉ PÍSMENÁ, bold, zarovnať
Text resumé v slovenčine (max. 500 slov) Arial 12 zarovnať
RESUME (názov) ARIAL 12 VEĽKÉ PÍSMENÁ, bold, zarovnať
Text resumé v angličtine (max. 500 slov) Arial 12 zarovnať
   
PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS (názov) Arial 11 VEĽKÉ PÍSMENÁ, kurzíva, bold, zarovnať
Text profesijného životopisu (max. 120 slov) Arial 11 kurzíva, zarovnať
   
KONTAKT (názov) ARIAL 12 VEĽKÉ PÍSMENÁ, bold, zarovnať
E-mailová adresa autora Arial 12 zarovnať
Tabuľky, mapy, grafy a obrázky by mali kopírovať šírku textu
Tabuľka č. 1: Názov, Graf č. 1: Názov, Mapa č. 1: Názov, Obrázok č. 1: Názov, (umiestnenie nad tabuľkou, grafom, mapou, obrázkom) Arial 11 číslovanie arabskými číslicami, kurzíva, bold, zarovnať
Zdroj údajov: (umiestnenie pod tabuľkou, grafom, mapou, obrázkom) Arial 11 kurzíva, bold, zarovnať

*VZOR zoznamu literatúry (v abecednom poradí, zarovnať):

MONOGRAFIE

[1] Autor 1 - Autor 2 – Autor 3: Názov: Podnázov. Vydanie. Miesto vydania: Vydavateľ, Rok vydania. Rozsah. ISBN.

Príklad:

[1] LISÝ, J. – PETRIČOVÁ, J. – ČAPLÁNOVÁ, A.: Dejiny ekonomických teórií: Vývoj ekonomickej vedy. 2. vyd. Bratislava: Elita, 1999. 309 s. ISBN 80-855323-93-1.

ČLÁNKY

[2] Autor(i) príspevku: Názov. In: Autor(i) monografie, zborníka: Názov. Vydanie. Miesto vydania: Vydavateľ, Rok vydania, Rozsah.

Príklad:

[2] MARŠÁLEK, L.: Vzdálená hybridizace. In: Hraška, Š. et al.: Genetika rastlín. Bratislava: Príroda, 1990, s. 171 – 178.

/wps/portal/ext/products/ssad/instructions Pokyny pre autorov článkov Z6_VLP8BB1A0O6T50A8VA0SLK1G70 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Slovenská štatistika a demografia /Pokyny pre autorov článkov