Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Služby
Print Mail PDF TW FB WA

Služby

Posledná aktualizácia: 09.05.2023 | Počet zobrazení: 986177

 • Informačný servis - konzultačná a poradenská činnosť, zabezpečovanie spracovania informácií podľa požiadaviek používateľov, výbery údajov z databázy Štatistického úradu SR a Registra ekonomických subjektov, informácie k metodike zisťovania údajov, navigácia návštevníkov internetovej stránky pri hľadaní štatistických informácií a pod.
 • Výskumné dátové centrum - špeciálne pracovisko určené vybraným odborníkom, analytikom a vedcom na prácu s dátami, ktoré nie je možné bežne zverejňovať.
 • Prístup k dôverným štatistický údajom – žiadateľ o zaslanie dôverných štatistických údajov alebo o prácu s mikroúdajmi vo VDC musí spĺňať podmienky poskytnutia prístupu k dôverným štatistickým údajom na vedecké účely.
 • Podpora pri hľadaní štatistík - pomoc pri vyhľadávaní rôznych štatistík na stránke Štatistického úradu SR a v jeho databázach.
 • Štatistika jednoducho - základné informácie o štatistike a jej histórii, štatistické pojmy, vybrané oblasti štatistiky spracované jednoduchým spôsobom, digitálne publikácie a aplikácie Eurostatu a Štatistického úradu SR.
 • Napíšte nám - kontakt pre zaslanie žiadosti o štatistické informácie v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a pre prípadné otázky a pripomienky k činnosti Štatistického úradu SR.
 • Prideľovanie IČO - informácie o postupe prideľovania identifikačného čísla organizácie (IČO), formuláre žiadostí o pridelenie IČO, zmenu údajov a pod.
 • Infozákon - postup pri žiadosti o sprístupnenie informácií zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. (zákon o slobode informácií), formy podania žiadosti k prístupu k informáciám, sadzobník úhrad.
 • Služby knižnice - kontaktné údaje, stránkové hodiny, knižničný poriadok.
 • Podateľňa úradu - kontaktné údaje, stránkové hodiny, elektronická podateľňa.
 • Európska štatistika - ESDS - služby centra ESDS pri Štatistickom úrade SR, vybrané tabuľky Eurostatu v slovenskom jazyku, priamy prístup k štatistickým informáciám a databázam Eurostatu.


/wps/portal/ext/services Služby Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU0GM3 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Služby