Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Služby štatistických registrov
Print Mail PDF TW FB WA

Služby štatistických registrov

Posledná aktualizácia: 25.08.2022 | Počet zobrazení: 4909

Koncové služby pre podnikateľov a právnické osoby :


Podávanie žiadosti o zaradenie/zmenu/výmaz z registra orgánov verejnej moci

Podávanie žiadosti o zmenu hlavnej ekonomickej činnosti podľa SK NACE a/alebo zatriedenia podľa ESA2010

  • Služba umožňuje požiadať o zmenu hlavnej ekonomickej činnosti podľa klasifikácie SK NACE a/alebo o zmenu sektorového zatriedenia podľa klasifikácie ESA 2010 subjektu zapísaného v Registri právnických osôb
  • Služba je dostupná po prihlásení cez eID pre právnické osoby a podnikateľov, ktorí sú zapísaní v Registri právnických osôb
  • Služba nie je spoplatnená
  • Formulár pre elektronickú žiadosť nájdete na
    https://mef.statistics.sk/MEF/Pages/EditForm.aspx?FormPospId=00166197.ZiadostOZmenuSKNaceESA
  • Žiadosť je možné podať aj listinne. Formuláre na listinné podanie nájdete na nasledovnom odkaze

Podávanie žiadosti o zápis vzniku spravodajskej povinnosti a registračných údajov

Podávanie žiadosti o zmenu/zrušenie registrácie spravodajskej jednotky

Podávanie žiadosti o registráciu DPH skupiny

Podávanie žiadosti o zmenu/zrušenie registrácie DPH skupiny


/wps/portal/ext/services/Koncov%C3%A9%20slu%C5%BEby%20%C5%A1tatistick%C3%BDch%20registrov Služby štatistických registrov Z6_VLP8BB1A08T3D0681VR1MC29R4 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Služby /Koncové služby štatistických registrov