Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Koncové služby
Print Mail PDF TW FB WA

Koncové služby

Posledná aktualizácia: 15.06.2023 | Počet zobrazení: 13885

Služby štatistických registrov – poskytujú služby pre podnikateľov a právnické osoby

  • Podávanie žiadosti o zaradenie/zmenu/výmaz z registra orgánov verejnej moci
  • Podávanie žiadosti o zmenu hlavnej ekonomickej činnosti podľa SK NACE a/alebo zatriedenia podľa ESA2010
  • Podávanie žiadosti o zápis vzniku spravodajskej povinnosti a registračných údajov
  • Podávanie žiadosti o zmenu/zrušenie registrácie spravodajskej jednotky
  • Podávanie žiadosti o registráciu DPH skupiny
  • Podávanie žiadosti o zmenu/zrušenie registrácie DPH skupiny

Žiadosti o štatistické údaje – poskytujú služby širokej a odbornej verejnosti

  • Žiadosť o dôverné štatistické údaje na vedecké účely
  • Žiadosť je možné podať aj listinne. Formuláre na listinné podanie nájdete na nasledovnom odkaze
  • Žiadosť o štatistické informácie
  • Žiadosť je možné podať aj listinne.


/wps/portal/ext/services/Koncov%C3%A9%20slu%C5%BEby Koncové služby Z6_VLP8BB1A0OLS906SHJ0LPT10C3 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Služby /Koncové služby