Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Elektronické služby

Elektronické služby

Posledná aktualizácia: 27.02.2018 | Počet zobrazení: 35122

Prostredníctvom elektronických služieb Štatistického úradu SR poskytovaných v menu Elektronické služby (ďalej Elektronické služby) používateľ pristupuje k službám na prípravu programu štatistických zisťovaní (podanie žiadosti, pripomienkovanie). Súčasťou elektronických služieb sú aj služby orientované na poskytovanie štatistických informácií, štatistických produktov (notifikácie o zmenách, vzniku a zániku číselníkov, špecifické štatistické produkty). Prístup k týmto Elektronickým službám je len pre prihlásených používateľov.

Prihlásenie je možné realizovať cez portál, v pravom hornom rohu obrazovky, kde používateľ vpíše prihlasovacie meno, heslo a následne potvrdí prihlásenie. V prípade ak používateľ nedisponuje prihlasovacími údajmi je nutná registrácia.

Prihlásenie je možné aj prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk cez aplikáciu eID klient. V tom prípade na portáli ŠÚ SR, v pravom hornom rohu obrazovky kliknite na odkaz „Prihlásenie cez ÚPVS“.

Pre prístup k štatistickým informáciám, produktom (katalóg publikácií, číselníkov, klasifikácii), údajom a on-line databázam (DATAcube., STATdat., Register organizácii) publikovaným na portáli nie je nutná registrácia (prihlásenie sa do portálu).

Modul podaní zabezpečuje riadenie procesov vybavenia jednotlivých spisov (podaní). Každý proces vyžaduje splnenie jednotlivých úloh a dodanie relevantných vstupov od používateľov zúčastnených na vybavovaní.

Podania poskytujú funkcionalitu a sprístupňujú údaje podľa oprávnení (používateľskej role) prihláseného používateľa. Na strane externých používateľov budú za týmto účelom definované role: Používateľ základných služieb, Zástupca spravodajskej jednotky, Používateľ spravodajskej jednotky, Používateľ organizácie verejnej správy, Správca administratívneho zdroja.

Elektronické služby zabezpečujú tieto podania: Vydanie oznámenia o zaradení do PŠŠZ, Vydanie výzvy na plnenie štatistických výkazov, Informovanie o vzniku číselníka alebo klasifikácie, Informovanie o zmene hodnôt číselníka alebo klasifikácie, Informovanie o skončení platnosti číselníka alebo klasifikácie.

/wps/portal/ext/services/Submissions Elektronické služby Z6_Q7I8BB1A0O6KE0IJMBKDON1GG0 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Služby /Elektronické služby