Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Výskumné dátové centrum Štatistického úradu SR
Print Mail PDF TW FB WA

Výskumné dátové centrum Štatistického úradu SR

Posledná aktualizácia: 26.04.2024 | Počet zobrazení: 32276

Výskumné dátové centrum (VDC) je špeciálne pracovisko v centrále Štatistického úradu Slovenskej republiky na Lamačskej ceste v Bratislave. Je určené vybraným odborníkom, analytikom a vedcom  a študentom na prácu s dátami, ktoré nie je možné bežne zverejňovať.

Cieľom otvorenia nového moderného VDC je podporiť rozšírenie tvorby analýz v rôznych spoločenských oblastiach. Odborníci zo Štatistického úradu SR majú ambíciu podporiť spracovanie údajov a informácií, ktoré iniciujú pozitívne procesy v našej spoločnosti. Priestory VDC sú zariadené tak, aby poskytovali kvalitné podmienky na skúmanie a analyzovanie dát po technologickej stránke a zároveň spĺňali štandardy príjemného pracovného prostredia.

Na pracovisku je možné pracovať s  anonymizovanými mikroúdajmi v špeciálnom režime. Osobitné pravidlá sú nastavené podobne ako v celej EÚ preto, aby nebolo možné  identifikovať dáta od konkrétneho podniku či osoby a bola tak zachovaná anonymita a striktné pravidlá ochrany zdrojov dát.

VDC disponuje výkonnými počítačmi, ktoré nemajú pripojenie na internet ani vnútornú sieť, taktiež nemajú funkčný USB port ani CD mechaniku. Technické podmienky prevádzky výskumného dátového centra umožňujú výskumnému subjektu vykonávať analýzu poskytovaných dôverných štatistických údajov využitím nástrojov SAS, R, PYTHON či MS OFFICE. Žiadateľ, ktorý má záujem o skúmanie a analýzu mikrodát, musí dodržať osobitný postup pre sprístupnenie údajov. Výsledky skúmania a analýz nesmú obsahovať dôverné štatistické údaje, preto vždy podliehajú kontrole a odsúhlaseniu administrátora VDC.

Vaše otázky ohľadne práce vo VDC vám radi zodpovedia pracovníci Infoservisu na telefónnom čísle: +421 2 50236 335; +421 2 50236 339  e-mail: info@statistics.sk.

Tešíme sa na Vašu návštevu v novom Výskumnom dátovom centre Štatistického úradu SR.


/wps/portal/ext/services/datacentrum Výskumné dátové centrum Štatistického úradu SR Z6_VLP8BB1A0G1A60QFA2M9JKJH85 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Služby /Výskumné dátové centrum