Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Podmienky poskytnutia prístupu k dôverným štatistickým údajom na vedecké účely
Print Mail TW FB WA

Podmienky poskytnutia prístupu k dôverným štatistickým údajom na vedecké účely

Posledná aktualizácia: 13.12.2018

Výskumné subjekty, konkrétne

  1. univerzity a ostatné vzdelávacie organizácie vyššieho vzdelávania
  2. organizácie, alebo inštitúcie vedeckého výskumu

môžu mať schválený prístup k dôverným štatistickým údajom na vedecké účely. Doktorandi alebo výskumní pracovníci by mali o prístup žiadať prostredníctvom výskumného subjektu, ktorého sú zamestnancami.

Prístup k dôverným štatistickým údajom môže Štatistický úrad SR poskytnúť buď prostredníctvom zaslania údajov výskumným subjektom, alebo umožnenia vstupu do safe centra úradu (pdf - 106 kB).

Štatistický úrad SR môže schváliť prístup, ak

  1. bol predložený riadne vyplnený formulár výskumného návrhu (doc - 57 kB), formulár výskumného návrhu (pdf - 281 kB);
  2. bola podpísaná zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely medzi výskumným subjektom a úradom, špecifikujúca podmienky prístupu k údajom, povinnosti zmluvných strán, opatrenia na zabezpečenie štatistickej dôvernosti údajov a sankcie v prípade porušenia týchto povinností;

Každý zamestnanec výskumného subjektu, ktorý bude mať prístup k údajom, je povinný dodržiavať pokyny pre prácu s dôvernými štatistickými údajmi na vedecké účely (pdf - 73,4 kB). (verzia pre prípad poskytnutia údajov prostredníctvom safe centra úradu (pdf - 72,6 kB)).

Formulár výskumného návrhu môže byť zaslaný na info@statistics.sk, resp. na poštovú adresu úradu.

Mikroúdajom určeným pre prácu v safe centre sú odstránené priame identifikátory, ďalšie metódy ochrany dôverných štatistických údajov sa aplikujú až na výstupy vytvorené výskumníkmi. Informačná strata v mikroúdajoch je teda rovná nule, vo výstupoch je úmerná riziku identifikácie dôverných štatistických údajov. Výskumníci pracujúci s mikroúdajmi v safe centre sú inštruovaní o spôsobe tvorby výstupov, na ktoré nie je potrebné aplikovať žiadne ďalšie metódy ochrany dôverných štatistických údajov.

Mikroúdaje zasielané výskumným inštitúciám sú spracované do formy anonymizovaných mikroúdajov, teda sú ochránené tak, aby bolo minimalizované riziko identifikácie štatistických jednotiek, ktorých sa týkajú a aby zároveň zostala zachovaná čo najväčšia možná informačná hodnota mikroúdajov. Aplikované sú najmä niektoré z nasledovných metód:

  • prekódovanie – spojenie viacerých kategórii do jednej;
  • zakrytie - hodnota, ktorá by mohla napomôcť identifikácii respondenta, sa nezverejní;
  • top/bottom coding – nahradenie príliš nízkych alebo vysokých hodnôt otvoreným intervalom;
  • swapping – výmena hodnôt premenných medzi jednotlivými respondentmi;
  • mikroagregácia – nahradenie skutočnej hodnoty priemernou.

Informačná strata v mikroúdajoch je tak vždy nenulová a závisí na detaile požadovaných mikroúdajov.

Mikroúdaje dostupné v safe centre úradu majú teda nižšiu informačnú stratu ako mikroúdaje zasielané priamo výskumným inštitúciám.


/wps/portal/ext/services/infoservis/access Podmienky poskytnutia prístupu k dôverným štatistickým údajom na vedecké účely Z6_VLP8BB1A00SM90IVS4TO8727D6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Služby /Informačný servis /Podmienky poskytnutia prístupu k dôverným štatistickým údajom na vedecké účely