Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Ochrana dôverných štatistických údajov
Print Mail TW FB WA

Ochrana dôverných štatistických údajov

Posledná aktualizácia: 06.08.2014

Zásady aplikácie ochrany dôverných štatistických údajov (pdf - 196 kB)

Ochrana štatistickej dôvernosti (ochrana dôverných štatistických údajov) je systém vzájomne prepojených opatrení v oblasti legislatívnej, metodickej, organizačnej, technickej, bezpečnostnej a personálnej, zabraňujúcich úniku dôverných štatistických údajov alebo predčasnému zverejneniu štatistických informácií. Orgány vykonávajúce štátnu štatistiku sú povinné zaistiť ochranu dôverných štatistických údajov pred zneužitím spôsobom stanoveným v § 25a a § 29 a 30 zákona č.540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.


/wps/portal/ext/services/infoservis/confidential Ochrana dôverných štatistických údajov Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0E46 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Služby /Informačný servis /Ochrana dôverných štatistických údajov