Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Objednávky štatistických publikácií

Objednávky štatistických publikácií

Posledná aktualizácia: 28.12.2018 | Počet zobrazení: 22654

Štatistický úrad Slovenskej republiky a jeho regionálne pracoviská vydávajú každoročne približne 80 titulov štatistických publikácií. Niektoré majú mesačnú a štvrťročnú periodicitu, niektoré vychádzajú polročne, ročne alebo nepravidelne. Ich úplný prehľad s rôznymi informáciami o jednotlivých tituloch poskytuje Edičný program (pdf - 370 kB). Edičný program sa záujemcom o štatistické publikácie poskytuje zdarma, je k dispozícii v ústredí na informačnom servise a na pracoviskách ŠÚ SR v krajoch.

Všetky publikácie vydávané štatistickým úradom SR sú k dispozícii na stiahnutie zdarma na internetovom portáli úradu (Produkty / Katalóg publikácií).

Publikácie je možné objednať v informačnom servise ústredia ŠÚ SR.

Distribúciu a predaj publikácií, ktoré vydávajú pracoviská ŠÚ SR, zabezpečujú útvary informačných služieb príslušného pracoviska ŠÚ SR v kraji.

 

Objednávkový formulár na štatistické publikácie (docx - 18 kB)

Kontakty

 

 • Ústredie Štatistického úradu SR

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava 3

   

 • Pracovisko Štatistického úradu SR v Bratislave

  • Pracovisko ŠÚ SR v Bratislave
  • Hanulova 5/C
  • P.O.BOX 18
  • 840 00 Bratislava

   

 • Pracovisko Štatistického úradu SR v Trnave

  • Pracovisko ŠÚ SR v Trnave
  • Osvaldova 2
  • 917 23 Trnava

   

 • Pracovisko Štatistického úradu SR v Trenčíne

  • Pracovisko ŠÚ SR v Trenčíne
  • Kniežaťa Pribinu 28
  • 911 54 Trenčín

   

 • Pracovisko Štatistického úradu SR v Nitre

  • Pracovisko ŠÚ SR v Nitre
  • Rázusova 9
  • P.O.BOX 9B
  • 949 55 Nitra

   

 • Pracovisko Štatistického úradu SR v Žiline

  • Pracovisko ŠÚ SR v Žiline
  • Framborská 23
  • P.O.BOX B-31
  • 011 21 Žilina

   

 • Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici

  • Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici
  • Trieda SNP 75
  • 974 89 Banská Bystrica

   

 • Pracovisko Štatistického úradu SR v Prešove

  • Pracovisko ŠÚ SR v Prešove
  • Plzenská 2
  • 080 16 Prešov

   

 • Pracovisko Štatistického úradu SR v Košiciach

  • Pracovisko ŠÚ SR v Košice
  • Werferova 3
  • 040 11 Košice

   

/wps/portal/ext/services/infoservis/sale Objednávky štatistických publikácií Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0MT6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Služby /Informačný servis /Objednávky štatistických publikácií