Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Záverečné práce
Print Mail PDF TW FB WA

Záverečné práce

Posledná aktualizácia: 23.06.2023 | Počet zobrazení: 14645

Úrad poskytuje prístup k dôverným štatistickým údajom na vypracovávanie bakalárskej, diplomovej alebo rigoróznej práce výlučne sprístupnením vo Výskumnom dátovom centre (VDC).

Žiadateľ riadne vyplní Žiadosť o poskytnutie dôverných štatistických údajov na vedecký účel (na vypracovanie záverečnej práce) (DOCX 186 kB)  (ODT 121 kB) a priloží k nej:

  • písomné potvrdenie o tom, že študent alebo absolvent uvedený v žiadosti je študentom alebo absolventom vysokej školy,
  • písomné potvrdenie vysokej školy, že téma záverečnej práce alebo téma rigoróznej práce, ktorú študent alebo absolvent vypracúva, bola vyhlásená vysokou školou.

Prípadné otázky ohľadom žiadosti, dostupnosti mikroúdajov na účel vypracovania záverečnej práce a spôsobu ich poskytnutia môžete zaslať na info@statistics.sk.


/wps/portal/ext/services/microdata/Z%C3%A1vere%C4%8Dn%C3%A9%20pr%C3%A1ce Záverečné práce Z6_VLP8BB1A0851F062G7I57124L7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Služby /Prístup k dôverným štatistickým údajom /Záverečné práce