Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Services
Print Mail TW FB WA

Services

Last update: 20.11.2012

English text
Podania zabezpečujú riadenie procesov vybavenia jednotlivých spisov. Pre každú elektronickú službu je nadefinovaný proces, ktorý prebieha automatizovane. Každý proces vyžaduje splnenie jednotlivých úloh a dodanie relevantných vstupov od používateľov zúčastnených na vybavovaní danej veci.

Podania poskytujú funkcionalitu a sprístupňuje údaje podľa oprávnení (používateľskej role) prihláseného používateľa. Na strane externých používateľov budú za týmto účelom definované role: Používateľ základných služieb, Zástupca SJ, Používateľ ŠJ, Používateľ organizácie verejnej správy, Správca AZ.

Podania zabezpečujú elektronické služby: Vydanie oznámenia o zaradení do PŠŠZ, Vydanie výzvy na plnenie štatistických výkazov, Informovanie o vzniku číselníka alebo klasifikácie, Informovanie o zmene hodnôt číselníka alebo klasifikácie, Informovanie o skončení platnosti číselníka alebo klasifikácie. Popri uvedených elektronických službách poskytnú podania vlastné webové služby, ktoré budú autentifikovanému používateľovi umožňovať vytvoriť podanie, resp. čiastkovú správu v spise podania a tiež načítať dostupné spisy a v nich obsiahnuté čiastkové správy.


/wps/portal/ext/services Services Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU0GM3 /Štatistický úrad SR - Home /Services