Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Prideľovanie identifikačného čísla organizácie (IČO)
Print Mail PDF TW FB WA

Prideľovanie identifikačného čísla organizácie (IČO)

Posledná aktualizácia: 20.09.2021 | Počet zobrazení: 344183

Upozornenie!

Dňom 1. 11. 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa významne mení postup prideľovania a oznamovania identifikačného čísla pre právnické osoby a podnikateľov.

Identifikačné číslo oznamuje právnickej osobe alebo podnikateľovi povinná osoba, ktorá o jeho pridelenie predtým požiadala štatistický úrad.

Na rozdiel od doterajšieho postupu, kedy s výnimkou subjektov zapísaných do obchodného a živnostenského registra oznamoval identifikačné číslo štatistický úrad prostredníctvom svojich pracovísk, od 1. 11. 2015 prechádza táto oznamovacia povinnosť na povinné osoby.

Povinnými osobami sú orgány verejnej moci, ktoré podľa platných právnych predpisov vedú evidenciu subjektov povinne zapisovaných do registra právnických osôb, resp. vedú konanie vo veci ich registrácie alebo vydania oprávnenia na podnikanie.


/wps/portal/ext/services/services.ico Prideľovanie identifikačného čísla organizácie (IČO) Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q3HF6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Služby /Prideľovanie IČO a kódy SK-NACE ku IČO