Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Register organizácií
Print Mail PDF TW FB WA

Register organizácií

Posledná aktualizácia: 19.06.2023 | Počet zobrazení: 222833

Register organizácií vedený Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov je v rozsahu stanovenom týmto zákonom verejným zoznamom. Do registra sa zapisujú právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia na základe údajov, ktoré Štatistický úrad SR získal podľa zákona o štátnej štatistike a podľa ďalších osobitných zákonov. Register organizácií sa využíva na štatistické účely a údaje v ňom evidované majú informatívny charakter.

Informácie o počte subjektov evidovaných v Registri organizácií sa mesačne zverejňujú vo vybraných štatistických publikáciách. Používateľom, ktorí potrebujú informácie z registra podľa vlastných špecifických požiadaviek, ponúkame možnosť objednať si kompletnú databázu, resp. výber z databázy, vrátane programového vybavenia.

Na jednoznačnú identifikáciu subjektov evidovaných v Registri organizácií sa používa identifikačné číslo (IČO). Prideľuje sa každej právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi a má evidenčný význam. V zmysle zákona č. 272/2015 Z.z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov prideľuje IČO Štatistický úrad SR automatizovaným spôsobom na žiadosť povinnej osoby zodpovednej za zápis osôb do zdrojových evidencií alebo registrov.


/wps/portal/ext/services/services.ico/K%C3%B3dy%20(SK-NACE)%20ku%20I%C4%8CO Register organizácií Z6_VLP8BB1A0G3M3062GKO2KT2082 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Služby /Prideľovanie IČO a kódy SK-NACE ku IČO /Kódy (SK-NACE) ku IČO