Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Štatistika pre začiatočníkov - Eurostat
Print Mail PDF TW FB WA

Štatistika pre začiatočníkov - Eurostat

Posledná aktualizácia: 09.12.2020 | Počet zobrazení: 52196

V rámci webových stránok Statistics Explained, ktoré nájdete na internetovej stránke Eurostatu (Štatistický úrad Európskej Únie ) nájdete blok Statistics for beginners, ktorý bol pripravený s cieľom priblížiť svet štatistiky takým spôsobom, aby sa stal pre žiakov a študentov ako aj pre všetkých, ktorí majú záujem o štatistiku zrozumiteľnejším.

V snahe prispieť k zvyšovaniu štatistickej gramotnosti, predovšetkým mladej generácie, Štatistický úrad SR pripravil tieto stránky v slovenskej verzii. Štatistika pre začiatočníkov, obsahuje jednoduchým spôsobom spracované vybrané oblasti štatistiky. Štatistické ukazovatele a niektoré štatistické pojmy sú vysvetlené prehľadne. Jednotlivé témy nájdete v pracovných zošitoch.  

Obr_obyvatelstvo Obr_trh_prace Obr_HDP Obr_inflacia
Obr_verejne_financie Obr_pojmy Obr_pojmy


/wps/portal/ext/services/statsimple/statbeginners Štatistika pre začiatočníkov - Eurostat Z6_VLP8BB1A00ML40QQ4TFRRG0EA3 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Služby /Štatistika jednoducho /Štatistika pre začiatočníkov - Eurostat