Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Digitálne publikácie a aplikácie Eurostatu
Print Mail PDF TW FB WA

Digitálne publikácie a aplikácie Eurostatu

Posledná aktualizácia: 18.11.2021 | Počet zobrazení: 49087

V snahe pomôcť chápať štatistické údaje sa Eurostat v posledných rokoch orientuje na tvorbu produktov, v ktorých sú zakomponované kombinácie krátkych textov, interaktívne nástroje, vizualizácie a animácie. Eurostat publikuje na svojej internetovej stránke digitálne publikácie. Ide o interaktívne produkty, ktoré obsahujú krátke texty, dynamické infografiky, mapy, videá, grafy, fotografie a pod. Ďalšou oblasťou, kde sa uplatňujú spomenuté prvky sú aplikácie na prezentáciu štatistických údajov.

Štatistický úrad SR pripravil pre používateľov štatistických informácií vybrané publikácie a aplikácie Eurostatu v slovenskej verzii.


Interaktívne publikácie Eurostatu
:

Život žien a mužov v Európe – štatistický portrét

Digitálna publikácia obsahuje texty, grafy, ilustrácie a dynamické vizualizácie údajov. Je zameraná na porovnanie životných podmienok žien a mužov a poukazuje na rozdiely medzi jednotlivými európskymi krajinami.


Ľudia v pohybe - štatistika mobility v Európe

V dnešnej Európe sú ľudia v pohybe podstatne viac ako kedysi. Mobilita môže byť vnímaná z rôznych uhlov, keďže aj dôvody pre ňu sú rôzne: migrácia, vzdelávanie, práca, cestovný ruch. Digitálna publikácia Ľudia v pohybe - štatistika mobility v Európe poukazuje na najaktuálnejšie čísla o týchto pohyboch rôznymi spôsobmi, so zameraním na pohyb ľudí. Obsahuje krátke texty, interaktívne vizualizačné nástroje a infografiky.


Európske hospodárstvo od začiatku tisícročia - štatistický portrét

Táto digitálna publikácia zobrazuje vývoj hospodárstva Európskej únie a jej členských štátov od roku 2000 prostredníctvom makro aj mikroekonomických ukazovateľov. Cieľom publikácie je odpovedať na otázky: ako sa zmenilo naše správanie v oblasti spotreby, ako sa vyvíjali príjmy domácností, aké sú trendy v zamestnanosti, aký podiel v hospodárstve majú služby, aký je podiel veľkých podnikov, ako sa vyvíjala  zamestnanosť vo verejnej správe a pod..

 

V prípade záujmu sú k dispozícii ďalšie digitálne publikácie Eurostatu (v anglickom jazyku). Nájdete ich na web stránke https://ec.europa.eu/eurostat/publications/digital-publications. Okrem digitálnych publikácií Eurostat produkuje ďalšie on-line publikácie zverejnené na jeho stránke https://ec.europa.eu/eurostat/publications/statistical-books/flagship-publications

 

Aplikácie Eurostatu:

You in the EU

You in the EU je nový nástroj vytvorený Eurostatom pre všetkých občanov Európy. Infografická publikácia  ponúka možnosť porovnať vybrané aspekty spôsobu života  medzi jednotlivými krajinami EÚ podľa pohlavia a veku a tiež je možné porovnať svoju krajinu s priemerom  EÚ. Publikácia obsahuje kvízové otázky o živote Európanov z 3 oblastí: demografické charakteristiky, životné podmienky a práca.

Skôr ako začnete, vyberte svoju krajinu, pohlavie a vekovú skupinu, ktorá bude použitá ako základ pre porovnanie.

 

Ekonomické trendy

Ide o nástroj na interaktívnu vizualizáciu údajov, ktorý poskytuje každému užívateľovi, laikovi aj odborníkovi, rýchly a jednoduchý prehľad vývoja 8 hlavných ukazovateľov ekonomiky: nezamestnanosť, inflácia, priemyselná výroba, verejné financie, verejný dlh, náklady práce, HDP a HDP na obyvateľa. Po zvolení ukazovateľa a krajiny (alebo EU / ekonomických agregátov) sa trend ukazovateľa za posledných 12 mesiacov zobrazuje v grafe. Môžu sa  pridávať aj ostatné krajiny EÚ alebo ekonomické agregáty pre porovnanie./wps/portal/ext/services/statsimple/statdigipubEur Digitálne publikácie a aplikácie Eurostatu Z6_VLP8BB1A00ML40QQ4TFRRG0E62 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Služby /Štatistika jednoducho /Digitálne publikácie a aplikácie Eurostatu