Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
Služby

Služby

Posledná aktualizácia: 27.05.2019

 • Informačný servis - konzultačná a poradenská činnosť, zabezpečovanie spracovania informácií podľa požiadaviek používateľov, výbery údajov z databázy ŠÚ SR a Registra ekonomických subjektov, informácie k metodike zisťovania údajov, navigácia návštevníkov internetovej stránky pri hľadaní štatistických informácií a pod.
 • Napíšte nám - elektronický formulár na podanie žiadosti o štatistické informácie a produkty v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike, formulár na zaslanie pripomienok alebo otázok týkajúcich sa činnosti Štatistického úradu SR.
 • Elektronické služby - vybavovanie požiadaviek na štatistické informácie, komunikácia so žiadateľmi; príprava programu štatistických zisťovaní (podanie žiadosti, pripomienkovanie);  komunikácia so spravodajskou a štatistickou jednotkou (výzva na plnenie, upomienky); služby orientované na poskytovanie štatistických produktov (notifikácie o vzniku / zmenách / ukončení platnosti číselníkov, špecifické štatistické produkty).
 • Prideľovanie IČO - informácie o postupe prideľovania identifikačného čísla organizácie (IČO), formuláre žiadostí o pridelenie IČO, zmenu údajov a pod.
 • Infozákon - postup pri žiadosti o sprístupnenie informácií zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. (zákon o slobode informácií), formy podania žiadosti k prístupu k informáciám, sadzobník úhrad.
 • Služby knižnice - kontaktné údaje, stránkové hodiny, knižničný poriadok.
 • Podateľňa úradu - kontaktné údaje, stránkové hodiny, elektronická podateľňa.
 • Európska štatistika - ESDS - služby centra ESDS pri Štatistickom úrade SR, vybrané tabuľky Eurostatu v slovenskom jazyku, priamy prístup k štatistickým informáciám a databázam Eurostatu.

PortalMenuPortlet
Služby

Služby

Posledná aktualizácia: 27.05.2019

 • Informačný servis - konzultačná a poradenská činnosť, zabezpečovanie spracovania informácií podľa požiadaviek používateľov, výbery údajov z databázy ŠÚ SR a Registra ekonomických subjektov, informácie k metodike zisťovania údajov, navigácia návštevníkov internetovej stránky pri hľadaní štatistických informácií a pod.
 • Napíšte nám - elektronický formulár na podanie žiadosti o štatistické informácie a produkty v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike, formulár na zaslanie pripomienok alebo otázok týkajúcich sa činnosti Štatistického úradu SR.
 • Elektronické služby - vybavovanie požiadaviek na štatistické informácie, komunikácia so žiadateľmi; príprava programu štatistických zisťovaní (podanie žiadosti, pripomienkovanie);  komunikácia so spravodajskou a štatistickou jednotkou (výzva na plnenie, upomienky); služby orientované na poskytovanie štatistických produktov (notifikácie o vzniku / zmenách / ukončení platnosti číselníkov, špecifické štatistické produkty).
 • Prideľovanie IČO - informácie o postupe prideľovania identifikačného čísla organizácie (IČO), formuláre žiadostí o pridelenie IČO, zmenu údajov a pod.
 • Infozákon - postup pri žiadosti o sprístupnenie informácií zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. (zákon o slobode informácií), formy podania žiadosti k prístupu k informáciám, sadzobník úhrad.
 • Služby knižnice - kontaktné údaje, stránkové hodiny, knižničný poriadok.
 • Podateľňa úradu - kontaktné údaje, stránkové hodiny, elektronická podateľňa.
 • Európska štatistika - ESDS - služby centra ESDS pri Štatistickom úrade SR, vybrané tabuľky Eurostatu v slovenskom jazyku, priamy prístup k štatistickým informáciám a databázam Eurostatu.

/wps/portal/ext/services/submissions-mp Služby Z6_VLP8BB1A0OEL30Q21U2T0T0B05 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Služby /Elektronické služby