Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zahraničný obchod - INTRASTAT-SK
Print Mail TW FB WA

Zahraničný obchod - INTRASTAT-SK

Posledná aktualizácia: 20.10.2021

Odbor štatistiky zahraničného obchodu ŠÚ SR organizuje online seminár
"Modernizovaný Systém INTRASTAT-SK"

Termín: 24.11.2021

Čas: 9:00 – 13:00

Obsah seminára:

  • Štatistika zahraničného obchodu
  • Modernizovaný systém INTRASTAT-SK - základné informácie
  • Spravodajská povinnosť pre rok 2022
  • Vyplňovanie jednotlivých odsekov hlásenia INTRASTAT-SK
  • Špecifické tovary a pohyby
  • Osobitné obchodné operácie
  • Otázky a odpovede

Účastníci seminára za školenie neplatia.

Na seminár sa môžete registrovať vyplnením a zaslaním nižšie uvedených údajov na e-mail: intrastat.seminar@statistics.sk

Údaje na prihlásenie:

Spoločnosť:
IČ DPH:
Meno účastníka:
Telefónny kontakt:
E-mail:

Termín a miesto máte rezervované až po potvrdení ŠU SR.

 

Oznam

Vytvorili sme pre Vás novú www stránku ŠÚ SR pre systém INTRASTAT-SK, kde nájdete informácie, návody, aktuality súvisiace so spravodajskou povinnosťou pre zisťovania INTRASTAT-SK: https://intrastat.statistics.sk/Intrastat/.

INTRASTAT systém je systém štatistických zisťovaní, ktorý umožňuje zbierať, spracúvať a poskytovať údaje o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi EÚ. V podmienkach Slovenska to znamená štatistické zisťovania o prijatiach a odoslaniach tovaru uskutočnených medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi. Tieto zisťovania nahrádzajú monitorovanie uvedenej tovarovej výmeny prostredníctvom colnej štatistiky. Namiesto výrazu "dovoz" sa používa výraz "prijatie", resp. výraz "vývoz" je nahradený výrazom "odoslanie".

Nie všetky hospodárske subjekty uskutočňujúce prijatia a odoslania medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi EÚ sú monitorované v systéme INTRASTAT. Členské štáty každý rok definujú prahy, pod ktorými sú tieto subjekty oslobodené od poskytovania akýchkoľvek informácií.

 

Na rok 2021 platí v systéme INTRASTAT-SK prah oslobodenia 200 000 EUR pre prijatie a 400 000 EUR pre odoslanie.

 

Spravodajská jednotka, ktorá prekročí prah oslobodenia stanoveným spôsobom, je povinná predkladať Hlásenie o prijatí tovaru ZO 1-12 a/alebo Hlásenie o odoslaní tovaru ZO 2-12.

Informácie o spravodajských jednotkách potrebné na realizáciu uvedeného štatistického zisťovania sú zaznamenané v registri subjektov zahraničného obchodu.

Údaje získané v rámci systému INTRASTAT-SK sú uložené v databáze zahraničného obchodu spolu s údajmi o obchode s nečlenskými krajinami. Z týchto údajov sa spracováva súhrnná štatistika zahraničného obchodu Slovenskej republiky.

 

Pripomienky k predkladaným materiálom ako aj otázky k systému INTRASTAT-SK je možné zasielať na elektronickú adresu intrastat-sk@statistics.sk

 

Kontaktné údaje

  • Konzultačné pracovisko pre systém INTRASTAT-SK Štatistického úradu SR
  • telefón: +421 2 50236 277; +421 2 50236 278
  • počas pracovných dní v čase od 8.30 do 14.30


/wps/portal/ext/surveys/intrastat Zahraničný obchod - INTRASTAT-SK Z6_VLP8BB1A00KKC0A8AC35A21SC0 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Zber údajov /Zahraničný obchod - INTRASTAT-SK